Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Onkologia soczewki

dr med. Lucyna Baltaziak, dr med. Małgorzata Latalska, lek. med. Katarzyna Chibowska,
prof. nzw. dr hab. med. Marek Gerkowicz

Streszczenie
Soczewka oka ludzkiego jest jedyną tkanką organi-zmu, w której nie opisano dotąd spontanicznej transformacji nowotworowej. Celem przedstawionej pracy jest omówienie aktualnych poglądów na temat przyczyn braku transformacji nowotworowej i wzrostu guzów w soczewce. Dokonano przeglądu eksperymentalnych – histologicznych  i teoretycznych doniesień na temat oporności soczewki na wzrost guzów. Soczewka jest bowiem jedynym narządem, w którym nie występuje transformacja nowotworowa, mimo dużej aktywności mitotycznej komórek nabłonka soczewki. Pomimo tego, że soczewka jest tkanką beznaczyniową, podobnie jak rogówka, nie stwierdzono dowodów na inwazję guzów posiadających własne czynniki angiogenne. Jednakże, w przeciwieństwie do soczewki rogówka, która może być naciekana przez złośliwe guzy, nie posiada chemiczno-mechanicznej bariery torebkowej. Brak wzrostu nowotworów w obrębie soczewki, według różnych autorów, może być wynikiem działania wielu czynników. Istnieje możliwość, że zarówno inhibitory wzrostu, jak i czynniki hamujące angiogenezę i zapobiegające trawieniu torebki soczewki oraz anatomiczne właściwości soczewki, takie jak brak własnego unaczynienia są odpowiedzialne za ten stan.

Słowa kluczowe: Soczewka, transformacja nowotworowa, brak ukrwienia soczewki.
Pobierz pdf:
POWRÓT