Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Witrektomia jako metoda leczenia krwotoku w ciele szklistym w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz, dr n. med. Monika Jasielska,

lek. med. Monika Olejniczak, dr n. med. Paweł Bieliński

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy jest ocena wyników leczenia krwotoku w ciele szklistym w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) metodą witrektomii przez pars plana.

Pacjenci i metody: Badanie retrospektywne objęło 15 chorych leczonych w latach 2005–2011 w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W analizowanej grupie chorych wykonywano badanie ultrasonograficzne gałki ocznej z wylewem krwi do ciała szklistego oraz badanie dna oka towarzyszącego. Jako metodę leczenia krwotoku w ciele szklistym w przebiegu AMD stosowano witrektomię. Analizie poddano ostrość wzroku chorego przed interwencją chirurgiczną i po zakończeniu leczenia.

Wyniki: Średni okres obserwacji wynosił 7 miesięcy. Mężczyźni stanowili 80, a kobiety 20% chorych. Średni wiek poddanych analizie to 73 lata. Średnia ostrość wzroku z najlepszą korekcją u chorych przed leczeniem operacyjnym kształtowała się na poziomie 0,005, a po leczeniu chirurgicznym – 0,02 w skali Snellena. W badaniu ultrasonograficznym u wszystkich chorych stwierdzano obecność ech odpowiadających obrazowi zmian w plamce w przebiegu AMD oraz krwotoku w ciele szklistym. Średnia, najlepiej skorygowana ostrość wzroku oka towarzyszącego wynosiła 0,4 w skali do Snellena. U wszystkich chorych w oczach z krwotokiem w ciele szklistym wykonano witrektomię, uzyskując obiektywną poprawę ostrości wzroku u 6 badanych.

Wnioski: Witrektomia w oczach z krwotokiem do ciała szklistego w przebiegu AMD nie skutkuje istotną poprawą ostrości wzroku z powodu uszkodzeń plamki wynikających z choroby podstawowej. Wydaje się słusznym wykonywanie witrektomii w oku z krwotokiem do ciała szklistego w przebiegu AMD u chorych ze słabą ostrością wzroku oka towarzyszącego, ponieważ nawet niewielka poprawa widzenia daje tym chorym wyższy komfort funkcjonowania.

 

 

Słowa kluczowe: Witrektomia, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, neowaskularyzacja naczyniówkowa, wylew krwi do ciała szklistego.
Pobierz pdf:
POWRÓT