Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Pourazowy otwór w plamce w obrazach OCT – prezentacja przypadku

dr n. med. Tomasz Wilczyński, dr n. med. Ewa Pieczara,

lek. med. Piotr Gościniewicz, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik,

Krzysztof Wilczyński

Technika obrazowania za pomocą optycznej koherentnej tomografii, wykorzystująca promieniowanie z zakresu podczerwieni, umożliwia przyżyciowe obrazowanie warstw siatkówki. Uzyskane skany charakteryzują się wysoką rozdzielczością, a jednocześnie krótkim czasem akwizycji. Nieinwazyjność i szybkość przeprowadzanego badania powodują, że OCT stanowi jedno z pierwszych badań dodatkowych wykonywanych u pacjentów pediatrycznych.

W artykule zaprezentowano przypadek pourazowego otworu w plamce na podstawie trzymiesięcznej obserwacji w Klinice Okulistyki Dziecięcej SUM. U szesnastoletniego pacjenta po tępym urazie gałki ocznej stwierdzono obniżenie ostrości wzroku, centralny mroczek bezwzględny oraz niestabilność fiksacji, wynikające z powstania pourazowego otworu w plamce. W trzymiesięcznej obserwacji, przeprowadzonej od grudnia 2011 do lutego 2012, doszło do samoistnej poprawy widzenia, związanej z zamknięciem się pourazowego otworu w plamce, co potwierdzono na podstawie badania optycznej koherentnej tomografii. Odstąpiono od planowanego zabiegu witrektomii, dziecko pozostaje pod stałą kontrolą okulistyczną.

Zgodnie z dostępną literaturą, leczeniem z wyboru pourazowego otworu w plamce jest witrektomia z podaniem gazu. W małych otworach, poniżej 0,1–0,2 średnicy tarczy nerwu wzrokowego, jak i w młodszym wieku istnieje szansa na samoistne zamknięcie się otworu w czasie do sześciu miesięcy od urazu; jednocześnie u pacjentów poniżej dziesiątego roku życia istotne jest ryzyko rozwoju niedowidzenia wraz z przedłużaniem czasu obserwacji.

Analiza dynamiki rozwoju pourazowego otworu w plamce ułatwia podjęcie decyzji co do czasu ewentualnej interwencji chirurgicznej.

Słowa kluczowe: Pourazowy otwór w plamce, optyczna koherentna tomografia, mikroperymetria, dzieci, witrektomia.
Pobierz pdf:
POWRÓT