Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Monitorowanie jaskry u młodych osób z krótkowzrocznością

prof. dr hab. n. med. Krystyna Czechowicz-Janicka

Streszczenie

Badania epidemiologiczne sugerują, że średnia i wysoka krótkowzroczność stanowią prawie trzykrotnie większe ryzyko postępu neuropatii jaskrowej niż normowzroczność. Niejednoznaczne są natomiast opinie o zależności długości osiowej gałki ocznej od wysokości ciśnienia w oku.

Oczy rosną gwałtownie w pierwszych latach życia – następnie znacznie wolniej – aż do okresu dojrzewania. Średni przyrost długości w ciągu roku to ok. 0,4 mm.

Badania wieloośrodkowe COMED wykazały w grupie dzieci od 9 do 12 r. życia, wzrost krótkowzroczności zależny od wysokości ciśnienia śródgałkowego. Powyżej 16 mmHg – przyrost krótkowzroczności wyniósł 1,32 D na dwa lata, poniżej 16 mmHg przyrost był znacznie mniejszy (0,86 mm na dwa lata).

W niniejszej pracy przedstawiono metody monitorowania postępu krótkowzroczności w oczach podejrzanych o jaskrę wczesnomłodzieńczą, opierając się na wynikach badania COMED. U młodych krótkowzrocznych wykonuje się co 10–12 miesięcy ocenę ultrasonograficzną długości gałki ocznej. W razie stwierdzenia ponadnormalnego wzrostu długości w ciągu roku, co łączy się zwykle z szybszym postępem wady wzroku, chorzy kwalifikowani są do leczenia przy pomocy selektywnej trabekuloplastyki laserowej (SLT) i/lub leczenia farmakologicznego.

Ponadto, u każdego obserwowanego wykonujemy tzw. gonioskopię nieinwazyjną, czyli ocenę przedniego odcinka oka przy pomocy optycznej koherentnej tomografii (OCT), skojarzonej z lampą szczelinową (SL-OCT). W razie stwierdzenia wklęsłej podstawy tęczówki stwarzającej niebezpieczeństwo wtórnej niewydolności dróg odpływu, chorych także kwalifikujemy do profilaktycznego wykonania zabiegu SLT.

Wysokość ciśnienia w oku oceniamy za pomocą dynamicznej konturowej tonometrii Pascala (DCT), dającej możliwość równoczesnej oceny amplitudy tętna gałkowego (OPA), tak istotnej w oku krótkowzrocznym.

Słowa kluczowe: Jaskra, krótkowzroczność, jaskra młodzieńcza, długość osiowa gałki ocznej, dynamiczna konturowa tonometria Pascala (DCT).
Pobierz pdf:
POWRÓT