Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Objawy kliniczne u dzieci z wadą rozwojową w postaci szczeliny gałki ocznej

dr n. med. Michał Szumiński, lek. med. Danuta Sielicka,

prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

 

Słowa kluczowe
Szczelina gałki ocznej, ostrość wzroku, pole widzenia, spektralna optyczna koherentna tomografia, dzieci.
Streszczenie
Wstęp: Szczelina gałki ocznej (coloboma) jest 
wadą wrodzoną, polegającą na rozszczepie struktur 
anatomicznych przedniego i/lub tylnego odcinka gałki 
ocznej. Celem pracy jest ocena funkcji narządu wzroku u dzieci ze szczeliną gałki ocznej.
Pacjenci i metody: Badaniami objęto 22 dzieci, 
w tym 9 dziewczynek i 13 chłopców. Ostrość wzroku oceniano na podstawie badania najlepiej skorygowanej ostrości wzroku do dali. Wykonano autorefraktometrię po porażeniu akomodacji oraz badania pola 
widzenia. Dodatkowo, u pacjentów ze szczeliną naczyniówki wykonano badanie OCT/SLO.
Wyniki: Postać obustronna dotyczyła 8 pacjentów (16 oczu), jednostronna występowała u 14 pacjentów (14 oczu). Wśród 30 oczu wszystkich 22 pacjentów izolowaną szczelinę tęczówki stwierdzono 
w 11 oczach, a prostą szczelinę naczyniówkowosiatkówkową w 5 oczach. W 14 oczach szczelina 
obejmowała więcej niż jedną strukturę anatomiczną 
oka: od tęczówki, poprzez naczyniówkę i siatkówkę do tarczy nerwu wzrokowego. W 9 oczach z rozległą szczeliną stwierdzono istotną wadę refrakcji, natomiast w 4 oczach stwierdzono małoocze. W oczach 
ze szczeliną tylnego odcinka gałki ocznej stwierdzono 
statycznie istotnie niższą ostrość wzroku w porównaniu do oczu zdrowych (p < 0,01). 
Wnioski: Funkcja widzenia zależy od lokalizacji szczeliny. Szczelinie naczyniówkowo-siatkówkowej dość często towarzyszy szczelina tarczy nerwu 
wzrokowego oraz plamki, co wiąże się z gorszą funkcją narządu wzroku w oku z tą wadą rozwojową. 
Spektralna optyczna koherentna tomografia jest szczególnie istotna w ocenie struktury szczeliny naczyniówkowo-siatkówkowej.

Streszczenie

Wstęp: Szczelina gałki ocznej (coloboma) jest wadą wrodzoną, polegającą na rozszczepie struktur anatomicznych przedniego i/lub tylnego odcinka gałki ocznej. Celem pracy jest ocena funkcji narządu wzroku u dzieci ze szczeliną gałki ocznej.

Pacjenci i metody: Badaniami objęto 22 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 13 chłopców. Ostrość wzroku oceniano na podstawie badania najlepiej skorygowanej ostrości wzroku do dali. Wykonano autorefraktometrię po porażeniu akomodacji oraz badania pola widzenia. Dodatkowo, u pacjentów ze szczeliną naczyniówki wykonano badanie OCT/SLO.

Wyniki: Postać obustronna dotyczyła 8 pacjentów (16 oczu), jednostronna występowała u 14 pacjentów (14 oczu). Wśród 30 oczu wszystkich 22 pacjentów izolowaną szczelinę tęczówki stwierdzono w 11 oczach, a prostą szczelinę naczyniówkowosiatkówkową w 5 oczach. W 14 oczach szczelina obejmowała więcej niż jedną strukturę anatomiczną oka: od tęczówki, poprzez naczyniówkę i siatkówkę do tarczy nerwu wzrokowego. W 9 oczach z rozległą szczeliną stwierdzono istotną wadę refrakcji, natomiast w 4 oczach stwierdzono małoocze. W oczach ze szczeliną tylnego odcinka gałki ocznej stwierdzono statycznie istotnie niższą ostrość wzroku w porównaniu do oczu zdrowych (p < 0,01).

Wnioski: Funkcja widzenia zależy od lokalizacji szczeliny. Szczelinie naczyniówkowo-siatkówkowej dość często towarzyszy szczelina tarczy nerwu wzrokowego oraz plamki, co wiąże się z gorszą funkcją narządu wzroku w oku z tą wadą rozwojową. Spektralna optyczna koherentna tomografia jest szczególnie istotna w ocenie struktury szczeliny naczyniówkowo-siatkówkowej.

 

Słowa kluczowe: Szczelina gałki ocznej, ostrość wzroku, pole widzenia, spektralna optyczna koherentna tomografia, dzieci
Pobierz pdf:
POWRÓT