Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Działania niepożądane leków stosowanych w terapii okulistycznej

dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista, prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak

 

Streszczenie
Według przepisów farmakopealnych, leki stosowane 
w terapii chorób oczu powinny być jałowe, izotoniczne, mieć odczyn zbliżony do pH płynu łzowego i nie 
powinny zawierać zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. 
Pomimo wysokich wymagań jakościowych, nie są 
jednak lekami pozbawionymi działań niepożądanych. 
Po podaniu do worka spojówkowego, na powierzchnię oka lub pod powiekę, w celu wywołania miejscowego działania okulistycznego, oprócz oczekiwanego działania farmakologicznego, wywołują niezamierzone efekty uboczne, takie jak: przejściowe podraż-
nienie oka, odczyny alergiczne czy trwałe uszkodzenie 
oka. Ponadto, każdy lek podany do worka spojówkowego może przedostać się kanałami łzowymi do nosa, 
gardła, przewodu pokarmowego i tam ulegać wchłonięciu, prowadząc do wystąpienia uogólnionych działań 
niepożądanych.
Miejscowe i ogólne działania niepożądane preparatów ocznych znacznie ograniczają skuteczność terapeutyczną leku, a w skrajnych przypadkach prowadzą 
nawet do przerwania leczenia. Dodatkowo do leków 
ocznych dodaje się liczne substancje pomocnicze, któ-
re oprócz zapewnienia jałowości i trwałości preparatu 
niekiedy same wykazują działania toksyczne. W niniejszej pracy dokonano przeglądu najważniejszych 
miejscowych i ogólnych działań niepożądanych wszystkich leków aktualnie stosowanych w terapii okulistycznej. Najistotniejsze informacje dotyczące efektów ubocznych leków ocznych, jak również podstawowe przeciwwskazania do ich stosowania umieszczono w obszernej tabeli, co pozwoli Czytelnikowi na szybkie 
zorientowanie się, jakie leki oczne wywołują charakterystyczne dla siebie działania niepożądane i w związku z tym nie będą mogły być zalecane w danej jednostce chorobowej, jak również – takie zestawienie – 
może stanowić pomoc w codziennej pracy lekarza 
okulisty.

Streszczenie

Według przepisów farmakopealnych, leki stosowane w terapii chorób oczu powinny być jałowe, izotoniczne, mieć odczyn zbliżony do pH płynu łzowego i nie powinny zawierać zanieczyszczeń nierozpuszczalnych.Pomimo wysokich wymagań jakościowych, nie są jednak lekami pozbawionymi działań niepożądanych, Po podaniu do worka spojówkowego, na powierzchnię oka lub pod powiekę, w celu wywołania miejscowego działania okulistycznego, oprócz oczekiwanego działania farmakologicznego, wywołują niezamierzone efekty uboczne, takie jak: przejściowe podrażnienie oka, odczyny alergiczne czy trwałe uszkodzenie oka. Ponadto, każdy lek podany do worka spojówkowego może przedostać się kanałami łzowymi do nosa, gardła, przewodu pokarmowego i tam ulegać wchłonięciu, prowadząc do wystąpienia uogólnionych działań niepożądanych.

Miejscowe i ogólne działania niepożądane preparatów ocznych znacznie ograniczają skuteczność terapeutyczną leku, a w skrajnych przypadkach prowadzą nawet do przerwania leczenia. Dodatkowo do leków ocznych dodaje się liczne substancje pomocnicze, które oprócz zapewnienia jałowości i trwałości preparatu niekiedy same wykazują działania toksyczne. W niniejszej pracy dokonano przeglądu najważniejszych miejscowych i ogólnych działań niepożądanych wszystkich leków aktualnie stosowanych w terapii okulistycznej. Najistotniejsze informacje dotyczące efektów ubocznych leków ocznych, jak również podstawowe przeciwwskazania do ich stosowania umieszczono w obszernej tabeli, co pozwoli Czytelnikowi na szybkie zorientowanie się, jakie leki oczne wywołują charakterystyczne dla siebie działania niepożądane i w związku z tym nie będą mogły być zalecane w danej jednostce chorobowej, jak również – takie zestawienie - może stanowić pomoc w codziennej pracy lekarza okulisty.

 

Słowa kluczowe: Leki oczne, krople do oczu, działania niepożądane, wchłanianie, konserwanty, chlorek benzalkonium.
Pobierz pdf:
POWRÓT