Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Niepowodzenie laseroterapii w przebiegu retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej ze współistniejącym obrzękiem twardzinowym – opis przypadku

lek. med. Aneta Harasimiuk, lek. med. Ewelina Maj,

prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska

 

Streszczenie
Opisujemy przypadek 69-letniego mężczyzny leczonego 
od 1995 roku w Bydgoskim Centrum Diabetologicznym z 
powodu cukrzycy 2-go typu. Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna w obu oczach rozwinęła się u niego w 2005 roku, 
po 10 latach od stwierdzenia cukrzycy. Wykonano panfotokoagulację siatkówki obu oczu. W 2006 roku w Klinice 
Dermatologii Uniwersytetu im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 
stwierdzono obrzęk twardzinowy.
Obrzęk twardzinowy (scleroedema diabeticorum) 
jest jednostką chorobową występującą w przebiegu 
cukrzycy w 2,5–3,0% przypadków. Zazwyczaj dotyczy on źle wyrównanej cukrzycy.
U naszego pacjenta zmiany skórne znajdowały się 
na plecach, karku i tylnej powierzchni szyi. Pomimo 
wykonanej laseroterapii, po 4 latach wystąpił wylew 
do ciała szklistego oka prawego i pojawiła się neowaskularyzacja na siatkówce w oku lewym. Ponownie wykonano panfotokoagulację siatkówki obu oczu. 
Następnie w 2010 roku stwierdzono zaćmę jądrową 
i jaskrę wtórną w obu oczach. Włączono Cosopt 
2 x dziennie do obu oczu. W 2011 roku wykonano zabiegi operacyjne zaćmy w obu oczach z wszczepem 
sztucznej soczewki do komory tylnej. W lutym 2012 
roku w oku prawym przy ostrości wzroku V.o.d. = 0,1; 
T.o.d. = 20 mmHg, stwierdzono rubeozę tęczówki, 
stosunek wielkości tarczy do zagłębienia c/d = 0,9, 
ostrość wzroku w oku lewym V.o.s. = 0,8; T.o.s. = 
19 mmHg, c/d = 0,5, bez neowaskularyzacji siatkówki. Uzupełniająca panfotokoagulacja i leczenie 
przeciwjaskrowe nie przyniosły oczekiwanego efektu. Ostrość wzroku spadła do poczucia światła. Celem pracy jest pokazanie, że pomimo zastosowania 
laseroterapii i stałej kontroli okulistycznej niewyrównana cukrzyca prowadzi do utraty wzroku.

Streszczenie

Opisujemy przypadek 69-letniego mężczyzny leczonego od 1995 roku w Bydgoskim Centrum Diabetologicznym z powodu cukrzycy 2-go typu. Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna w obu oczach rozwinęła się u niego w 2005 roku, po 10 latach od stwierdzenia cukrzycy. Wykonano panfotokoagulację siatkówki obu oczu. W 2006 roku w Klinice Dermatologii Uniwersytetu im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy stwierdzono obrzęk twardzinowy.

Obrzęk twardzinowy (scleroedema diabeticorum) jest jednostką chorobową występującą w przebiegu cukrzycy w 2,5–3,0% przypadków. Zazwyczaj dotyczy on źle wyrównanej cukrzycy.

U naszego pacjenta zmiany skórne znajdowały się na plecach, karku i tylnej powierzchni szyi. Pomimo wykonanej laseroterapii, po 4 latach wystąpił wylew do ciała szklistego oka prawego i pojawiła się neowaskularyzacja na siatkówce w oku lewym. Ponownie wykonano panfotokoagulację siatkówki obu oczu. Następnie w 2010 roku stwierdzono zaćmę jądrową i jaskrę wtórną w obu oczach. Włączono Cosopt 2 x dziennie do obu oczu. W 2011 roku wykonano zabiegi operacyjne zaćmy w obu oczach z wszczepem sztucznej soczewki do komory tylnej. W lutym 2012 roku w oku prawym przy ostrości wzroku V.o.d. = 0,1; T.o.d. = 20 mmHg, stwierdzono rubeozę tęczówki, stosunek wielkości tarczy do zagłębienia c/d = 0,9, ostrość wzroku w oku lewym V.o.s. = 0,8; T.o.s. = 19 mmHg, c/d = 0,5, bez neowaskularyzacji siatkówki. Uzupełniająca panfotokoagulacja i leczenie przeciwjaskrowe nie przyniosły oczekiwanego efektu. Ostrość wzroku spadła do poczucia światła. Celem pracy jest pokazanie, że pomimo zastosowania laseroterapii i stałej kontroli okulistycznej niewyrównana cukrzyca prowadzi do utraty wzroku.

 

Słowa kluczowe: Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna, obrzęk twardzinowy, panfotokoagulacja siatkówki, jaskra neowaskularna, cukrzyca 2 typu.
Pobierz pdf:
POWRÓT