Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Plamy Rotha jako okulistyczny objaw bakteryjnego zapalenia wsierdzia – opis przypadku

lek. med. Bartosz Wieczorek, lek. med. Mariola Kozioł

Streszczenie

Plamy Rotha to wybroczyny siatkówkowe z białym centrum, które są niespecyficznym objawem w wielu jednostkach chorobowych. Początkowo uważane były za objaw patognomiczny podostrego bakteryjnego zapalenia wsierdzia, jednak wiele badań histologicznych i patogenetycznych potwierdziło możliwość pojawienia się plam Rotha także w wielu innych chorobach, takich jak: białaczka, incydenty niedokrwienne z podwyższonym ciśnieniem żylnym, patologie przebiegające z kruchością naczyń kapilarnych.

Opisano przypadek pacjenta w wieku 42 lat, z pogorszeniem widzenia w obu oczach w przebiegu podostrego bakteryjnego zapalenia wsierdzia. U pacjenta przeprowadzono pełne badanie okulistyczne.

Rozpoznano obecność plam Rotha w tylnym biegunie gałek obu oczu.

Plamy Rotha występują w wielu jednostkach chorobowych predysponujących do krwawienia z naczyń kapilarnych. Są morfologiczną manifestacją uszkodzenia i procesów naprawczych naczyń włosowatych. Powinno się zdiagnozować podstawową przyczynę ich pojawienia poprzez dokładne badanie podmiotowe
i przedmiotowe oraz badania laboratoryjne. Plamy Rotha zwykle nie powodują pogorszenia widzenia i ulegają rozkładowi po odpowiednim leczeniu choroby zasadniczej.

Słowa kluczowe: Plamy Rotha, ogniska waty, wybroczyny śródsiatkówkowe, zapalenie wsierdzia, białaczka.
Pobierz pdf:
POWRÓT