Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Przypadek obustronnej pseudoretinopatii Purtschera w  przebiegu ostrego zapalenia trzustki

lek. med. Agnieszka Kulig-Stochmal, lek. med. Justyna Jędrychowska-Jamborska,

dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

 

Streszczenie
Retinopatia Purtschera jest rzadką postacią angiopatii, najczęściej rozwijającą się w wyniku urazu 
klatki piersiowej lub urazu głowy; może również 
towarzyszyć niektórym schorzeniom ogólnoustrojowym, na przykład ostremu zapaleniu trzustki czy kolagenozom. W tym przypadku chorobę tę określa 
się mianem pseudoretinopatii Purtschera. Zazwyczaj zmiany oczne rozwijają się obustronnie i są wynikiem rozsianej mikrozatorowości tętniczek siatkówkowych.
Głównym objawem jest nagłe, bezbolesne pogorszenie ostrości wzroku. Najczęstszymi zmianami 
stwierdzanymi w badaniu dna oczu są mnogie ogniska niedokrwienne (ogniska waty, plamy Purtschera) 
oraz krwotoki siatkówkowe. Zwykle z czasem objawy samoistnie ustępują, u różnych pacjentów w róż-
nym stopniu. Trudne do określenia jest rokowanie 
co do ostatecznej funkcji wzroku. W przypadku bardzo nasilonych zmian, utrzymujących się długo, 
ostateczna ostrość widzenia może pozostać niska. 
Mogą wystąpić nieodwracalne uszkodzenia, takie jak 
zanik nabłonka barwnikowego siatkówki lub nerwu 
wzrokowego.
Pomimo iż objawy choroby mogą ulegać samoistnej regresji, to w leczeniu ciężkich przypadków retinopatii można rozważyć stosowanie
ogólnie steroidów oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Praca przedstawia przypadek 30-letniego chorego 
z obustronną pseudoretinopatią Purtschera towarzyszącą ostremu zapaleniu trzustki. Powikłanie to rozwinęło się w pierwszej dobie od wystąpienia silnych dolegliwości bólowych brzucha. Wystąpił gwał-
towny spadek ostrości wzroku i zaburzenia pola 
widzenia. W pracy opisano obraz kliniczny, etiopatogenezę oraz współczesne możliwości leczenia tego 
rzadkiego powikłania okulistycznego.

Streszczenie

Retinopatia Purtschera jest rzadką postacią angiopatii, najczęściej rozwijającą się w wyniku urazu klatki piersiowej lub urazu głowy; może również towarzyszyć niektórym schorzeniom ogólnoustrojowym, na przykład ostremu zapaleniu trzustki czy kolagenozom. W tym przypadku chorobę tę określa się mianem pseudoretinopatii Purtschera. Zazwyczaj zmiany oczne rozwijają się obustronnie i są wynikiem rozsianej mikrozatorowości tętniczek siatkówkowych.

Głównym objawem jest nagłe, bezbolesne pogorszenie ostrości wzroku. Najczęstszymi zmianami stwierdzanymi w badaniu dna oczu są mnogie ogniska niedokrwienne (ogniska waty, plamy Purtschera) oraz krwotoki siatkówkowe. Zwykle z czasem objawy samoistnie ustępują, u różnych pacjentów w różnym stopniu. Trudne do określenia jest rokowanie co do ostatecznej funkcji wzroku. W przypadku bardzo nasilonych zmian, utrzymujących się długo, ostateczna ostrość widzenia może pozostać niska. Mogą wystąpić nieodwracalne uszkodzenia, takie jak zanik nabłonka barwnikowego siatkówki lub nerwu wzrokowego.

Pomimo iż objawy choroby mogą ulegać samoistnej regresji, to w leczeniu ciężkich przypadków retinopatii można rozważyć stosowanie ogólnie steroidów oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Praca przedstawia przypadek 30-letniego chorego z obustronną pseudoretinopatią Purtschera towarzyszącą ostremu zapaleniu trzustki. Powikłanie to rozwinęło się w pierwszej dobie od wystąpienia silnych dolegliwości bólowych brzucha. Wystąpił gwałtowny spadek ostrości wzroku i zaburzenia pola widzenia. W pracy opisano obraz kliniczny, etiopatogenezę oraz współczesne możliwości leczenia tego rzadkiego powikłania okulistycznego.

 

Słowa kluczowe: Retinopatia Purtschera, pseudoretinopatia Purtschera, mikroembolizacja, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, zatory tłuszczowe, niedokrwienie siatkówki, ostre zapalenie trzustki.
Pobierz pdf:
POWRÓT