Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zmiany patologiczne w  przednim odcinku oka u  pacjentów z  mózgowym porażeniem dziecięcym

dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz, dr n. med. Krzysztof Bandzul

dr n. med. Ewa Poppe, prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak

prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski

Wstęp: Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to zespół zaburzeń w zakresie czynności ruchowych oraz kontroli postawy, powstały w następstwie trwałego, niepostępującego uszkodzenia w obrębie mózgu, będącego w trakcie rozwoju. Zaburzenia narządu wzroku należą do częstych w mózgowym porażeniu dziecięcym i dotyczą około 50% chorych. Do często spotykanych należą: choroba zezowa, wady refrakcji, zmiany patologiczne w przednim oraz tylnym odcinku oka, nieprawidłowe ciśnienie śródgałkowe, patologiczne ruchy gałek ocznych.

Celem pracy jest ocena zależności pomiędzy występowaniem zmian patologicznych w przednim odcinku oka a zaburzeniami neurologicznymi u pacjentów z wybranymi postaciami MPD.

Pacjenci i metody: Przedmiotem analizy była ocena występowania zmian patologicznych w przednim odcinku oka u pacjentów z dwiema postaciami MPD: niedowładem spastycznym kończyn dolnych i niedowładem spastycznym czterokończynowym, z uwzględnieniem nieprawidłowości z zakresu układu nerwowego.

Wyniki: W analizie statystycznej wykazano istnienie zależności między występowaniem zmianpatologicznych w przednim odcinku oka a masą urodzeniową i stanem ogólnym noworodków po urodzeniu, ocenionych według skali Apgar. Analiza statystyczna nie wykazała zależności między występowaniem zmian patologicznych w przednim odcinku oka a postacią MPD oraz ciężkością jego przebiegu ocenioną według skali klasyfikacji funkcjonalnej − GMFCS (Gross Motor Function Classification System).

Wnioski: Patologię z zakresu przedniego odcinka oka stwierdzano najczęściej u dzieci z prawidłową urodzeniową masą ciała (> 2501 g) oraz urodzonych w stanie ogólnym dobrym (7−10 pkt. według skali Apgar).

Słowa kluczowe: Mózgowe porażenie dziecięce, przedni odcinek oka, zaćma, anizokoria, aniridia.
Pobierz pdf:
POWRÓT