Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zmiany w wybranych parametrach komory przedniej gałki ocznej w optycznej koherentnej tomografii odcinka przedniego po urazach tępych u dzieci w obserwacji długoterminowej

lek. med. Magdalena Foit, dr n. med. Ewa Pieczara

dr n. med. Bogumiła Wójcik-Niklewska, lek. med. Kamil Szwed

Wstęp: Urazy tępe gałki ocznej u dzieci stanowią duży problem diagnostyczny i terapeutyczny. Do urazów najczęściej dochodzi w domu (25–44%), w czasie zabawy (32%) i podczas uprawiania sportów (12%). Urazy tępe oczu są częstsze niż przenikające (80:20%), a ich odległymi powikłaniami mogą być, m.in.: jaskra, podwichnięcie soczewki, uszkodzenie struktur odcinka przedniego. Celem pracy była ocena odcinka przedniego gałki ocznej u dzieci po urazach tępych w optycznej koherentnej tomografii odcinka przedniego (AS-OCT) w obserwacji długoterminowej.

Pacjenci i metody: Badaniem objęto 35 dzieci w wieku od 5 do 17 roku życia po urazie tępym gałki ocznej. Grupę kontrolną stanowiło zdrowe oka badanego pacjenta. Do badań kontrolnych zgłosiło się 14 dzieci.

W pracy oceniano następujące parametry komory przedniej w optycznej koherentnej tomografii odcinka przedniego AS-OCT Visante: grubość rogówki w części centralnej, głębokość komory przedniej, szerokość kąta przesączania od strony skroniowej i nosowej.

Pierwsze badanie AS-OCT przeprowadzono między 2 a 21 dobą od urazu, a badanie kontrolnepomiędzy 7 a 13 miesiącem od urazu.

Wyniki: Nie wykazano statystycznie istotnej różnicy w głębokości komory przedniej, szerokości kąta przesączania w kwadrantach skroniowym i nosowym rogówki we wczesnym okresie po urazie i w okresie obserwacji długoterminowej.

Wnioski: U dzieci we wczesnym okresie po urazie tępym występuje: pogłębienie komory przedniej i kąta przesączania w kwadrantach skroniowym i nosowym. Zmiany te w obserwacji długoterminowej mają charakter stały. Uzyskane wyniki dotychczasowych badań uzasadniają celowość przeprowadzenia badania AS-OCT jako elementu rozszerzonej diagnostyki w przypadku urazów u dzieci.

Słowa kluczowe: Optyczna koherentna tomografia, odcinek przedni, uraz oka, dzieci, uraz tępy, grubość rogówki, szerokość kąta, głębokość komory przedniej.
Pobierz pdf:
POWRÓT