Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Mikroperymetria w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu jaskry młodzieńczej – badanie pilotażowe

dr n. med. Ewa Pieczara, lek. med. Piotr Gościniewicz

Jaskra młodzieńcza (juvenile glaucoma) nadal przysparza wiele trudności diagnostycznych. Często jej przebieg jest bezobjawowy lub występują objawy niecharakterystyczne, mogące utrudniać rozpoznanie. Zdarza się, że dopiero przypadkowo wykryta neuropatia jaskrowa nerwu wzrokowego i zmiany w polu widzenia nasuwają rozpoznanie jaskry młodzieńczej. Niestety, często też jaskra młodzieńcza jest błędnie rozpoznawana i leczona. Szczególnie dotyczy to oczu z poszerzoną wnęką naczyniową (C/D > 0,3). Dlatego nadal trwają poszukiwania doskonalszych technik diagnostycznych jaskry młodzieńczej.

W pracy prezentujemy przypadek 19-letniej pacjentki z jaskrą młodzieńczą, u której wykonano badanie mikroperymetryczne oceniające czułość siatkówki w okolicy okołotarczowej przed i po kilkumiesięcznej terapii miejscowej trawoprostem. Leczenie zostało włączone jako uzupełniające po 3 latach od wykonanej w obu oczach trabekulektomii. Badanie pola widzenia okolicy okołotarczowej techniką mikroperymetrii wykonano za pomocą mikroperymetru MP1 (Nidek Technologies), po wyrównaniu wady refrakcji. Oceniano: średnią czułość badanej siatkówki okolicy okołotarczowej (MS – mean sensitivity, dB) i średni ubytek czułości badanej siatkówki w okolicy okołotarczowej (MD – mean defect, dB), w kwadrantach górnym i dolnym (sektory 12-2 i 6-8).

W 4-miesięcznym okresie obserwacji w badaniu mikroperymetrycznym uzyskano u tej pacjentki poprawę parametrów czułości siatkówki okolicy okołotarczowej obu oczu. Otrzymane wyniki czynnościowe nie korelowały z morfologicznymi: grubością warstwy włókien nerwowych siatkówki ocenianych w badaniu GDx PRO, pomiarami ilościowymi tarczy nerwu wzrokowego oraz otaczających warstw włókien nerwowych wykonanych w badaniu HRT i pomiarami grubości warstwy komórek zwojowych oraz włókien nerwowych siatkówki w badaniu OCT. Przeprowadzone badania mają charakter pilotażowy i wymagają dalszych obserwacji.

Słowa kluczowe: Jaskra młodzieńcza, mikroperymetria, czułość siatkówki, trawoprost, GDx PRO.
Pobierz pdf:
POWRÓT