Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Trudności w diagnostyce i leczeniu jednostronnej neuropatii nerwu wzrokowego u pacjenta otrzymującego przewlekle takrolimus

lek. med. Anna Gębka, lek. med. Ewelina Serkies-Minuth

lek. med. Rafał Ściegienny, dr n. med. Dorota Raczyńska

Takrolimus jest lekiem immunosupresyjnym szerokostosowanym u pacjentów po przeszczepie narządów. Rzadko opisywany, neurotoksyczny wpływ takrolimusu na nerw wzrokowy wynika prawdopodobnie z uszkodzenia oligodendrocytów i związany jest z demielinizacją nerwu.

Celem pracy było przedstawienie przypadku jednostronnej neuropatii nerwu wzrokowego w przebiegu leczenia takrolimusem (Advagraf).

27-letni pacjent po przeszczepie nerki, leczony od 3 lat takrolimusem, zgłosił nagłe, jednostronne, lunetowe zwężenie pola widzenia w prawym oku.

Oftalmoskopowo stwierdzono bladość i obrzęk tarczy prawego nerwu wzrokowego. Badanie rezonansem głowy i oczodołów było prawidłowe. Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych wykazało cechy zmian demielinizacyjnych w prawej drodze wzrokowej, sugerujące neuropatię nerwu wzrokowego. Wykluczono etiologię infekcyjną i autoimmunologiczną objawów ocznych.

Wysunięto podejrzenie jednostronnej, toksycznej neuropatii nerwu wzrokowego związanej z leczeniem takrolimusem. Celem zmniejszenia toksycznego wpływu leku, Advagraf zmieniono na Prograf (lek o krótszym okresie półtrwania) oraz włączono choremu ogólną i miejscową sterydoterapię. W trakcie 6-miesięcznej obserwacji ostrość wzroku i pole widzenia pozostawały stabilne, natomiast zaobserwowanocechy zaniku wtórnego prawej tarczy nerwu wzrokowego.

Neuropatia nerwu wzrokowego może wystąpić po kilku latach terapii takrolimusem. Leczenie powikłań ocznych nie doprowadziło do poprawy widzenia, a jedynie stabilizacji. Neurotoksyczny wpływ takrolimusu na narząd wzroku może wystąpić pomimo uzyskania terapeutycznego stężenia leku we krwi.

Słowa kluczowe: Takrolimus, FK 506, neuropatia nerwu wzrokowego, inhibitor kalcyneuryny, toksyczność.
Pobierz pdf:
POWRÓT