Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Pourazowe uszkodzenie nerwu bloczkowego czy wrodzone zaburzenie ścięgna mięśnia skośnego górnego? Opis przypadku

dr n. med. Beata Kaczmarek

Przyczyną wrodzonego niedowładu mięśnia skośnego górnego są zwykle zaburzenia anatomiczne w obrębie jego ścięgna, najczęściej zbyt długie, luźne ścięgno. Przyczyną nabytego uszkodzenia mięśnia skośnego górnego jest natomiast uszkodzenie nerwu unerwiającego ten mięsień, tj. nerwu bloczkowego. Nagłe pojawienie się nabytego niedowładu wywołuje u chorych podwójne widzenie.

Opisywany przypadek to 23-letnia pacjentka, u której po urazie komunikacyjnym pojawiły się nagle objawy niedowładu mięśnia skośnego górnego z podwójnym widzeniem. Nie stwierdzono ekscyklotropii, a analiza fotografii z dzieciństwa wykazała obecność wyrównawczego ustawienia głowy. Pacjentka zaprzeczała jakimkolwiek problemom z ustawieniem oczu, zezem czy podwójnym widzeniem przed wypadkiem. Przeprowadzone w czasie zabiegu operacyjnego badanie biernej ruchomości w przywiedzeniu ku górze wykazało nadmierny ruch w tym kierunku, co sugerowało obecność długiego ścięgna mięśnia skośnego górnego. Osłabiono operacyjnie mięsień skośny dolny, uzyskując całkowite ustąpienie podwójnego widzenia i wyrównawczego ustawienia głowy.

U opisywanej pacjentki objawy pojawiły się bezpośrednio po urazie głowy, ale miały cechy sugerujące wrodzony charakter niedowładu mięśnia skośnego górnego. Można je uważać za wrodzony niedowład mięśnia skośnego górnego wynikający z zaburzeń anatomicznych jego ścięgna. Uraz tylko wywołał dekompensację długotrwałego, wrodzonego zaburzenia. Bardzo dobry wynik pooperacyjny wy-daje się potwierdzać wrodzony charakter zaburzenia. Ważne jest, aby pamiętać, że obecność podwójnego widzenia, nawet u pacjentów po urazie głowy, nie wyklucza wrodzonego charakteru niedowładu mięśnia skośnego górnego.

Słowa kluczowe: Urazowe uszkodzenie nerwu IV, wrodzone zaburzenia ścięgna mięśnia skośnego górnego, zez skośny, podwójne widzenie, wyrównawcze ustawienie głowy.
Pobierz pdf:
POWRÓT