Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Porównanie zabiegu trabekulektomii i sklerektomii głębokiej nieperforującej

dr n med. Anna Turno-Kręcicka, prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

lek. med. Iwona Helemejko, dr n. med. Małgorzata Piróg-Mulak

lek. med. Agnieszka Kaniewska, dr n. med. Adrianna Chilińska

Wstęp: Celem chirurgii filtracyjnej jaskry jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego poprzez utworzenie drogi odpływu płynu do podspojówkowej poduszki filtracyjnej. Skuteczność trabekulektomii jako leczenia standardowego chirurgii perforującej porównywana jest z nowymi metodami chirurgii nieperforującej jaskry, głównie sklerektomią głęboką nieperforującą.

Celem pracy było porównanie skuteczności trabekulektomii i sklerektomii głębokiej nieperforującej w pierwotnej i wtórnej jaskrze otwartego kąta. Pacjenci zakwalifikowani zostali do zabiegów przeciwjaskrowych z powodu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz progresji choroby, widocznej w badaniu pola widzenia, pomimo stosowania maksymalnego leczenia farmakologicznego.

Pacjenci i metody: Oceniono 40 oczu po trabekulektomii z mitomycyną oraz 32 oczu po sklerektomii głębokiej nieperforującej z mitomycyną. Wykonywaliśmy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną w pierwszym dniu, miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy i rok po leczeniu operacyjnym. Dwa typy zabiegów operacyjnych wykonywane były przez dwóch różnych operatorów w znieczuleniu okołogałkowym.

Wyniki: Przeprowadzono podstawową analizę statystyczną w programie Microsoft Excel 2003 i Statistica 7.0. Określono specyfikę przebiegu ciśnień wewnątrzgałkowych dla obu metod leczenia chirurgicznego. Dodatkowo przeanalizowano różnicę w poziomie ciśnień wewnątrzgałkowych dla obu metod leczenia, osobno dla pacjentów wymagających włączenia leku po zabiegu oraz bez leku.

Wnioski: Obydwa zabiegi obniżały poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego w porównaniu do stanu sprzed zabiegu, z tym że poziom obniżenia był większy w przypadku trabekulektomii. Poziomy spadku ciśnienia wewnątrzgałkowego po obu typach zabiegów przebiegały dość podobnie, nie wykazując większych, co zostało potwierdzone statystycznie. Pacjenci po zabiegu sklerektomii głębokiej nieperforującej wymagali częstych wizyt i interwencji w okresie pooperacyjnym.

ziomie ciśnień wewnątrzgałkowych dla obu metod
leczenia, osobno dla pacjentów wymagających włączenia
leku po zabiegu oraz bez leku.
Wnioski: Obydwa zabiegi obniżały poziom ciśnienia
wewnątrzgałkowego w porównaniu do stanu
sprzed zabiegu, z tym że poziom obniżenia był większy
w przypadku trabekulektomii. Poziomy spadku
ciśnienia wewnątrzgałkowego po obu typach zabiegów
przebiegały dość podobnie, nie wykazując większych
różnic, co zostało potwierdzone statystycznie.
Pacjenci po zabiegu sklerektomii głębokiej nieperforującej
wymagali częstych wizyt i interwencji w okresie
pooperacyjnym.

 

 

Słowa kluczowe: Jaskra, sklerektomia głęboka nieperforująca, trabekulektomia, chirurgia nieperforująca jaskry, poduszka filtracyjna, 5-fluorouracyl, mitomycyna.
Pobierz pdf:
POWRÓT