Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Podspojówkowe przemieszczenie soczewki (phacocele) – opis przypadku

lek. med. Katarzyna Jończyk-Skórka, lek. med. Joanna Kaczmarek

dr n. med. Adam Jarmak

Przemieszczenie soczewki może być wrodzone (na przykład w zespole Marfana) lub nabyte (w większości przypadków jest wynikiem silnego, tępego

urazu gałki ocznej, rzadziej obecności guza przedniego odcinka oka lub zaćmy dojrzałej). Soczewka może ulec podwichnięciu (na skutek uszkodzenia rzęskowej) lub zwichnięciu (w efekcie zerwania więzadełek obwódki). Jeśli efektem urazu jest pęknięcie oka, soczewka może się przemieścić poza gałkę oczną. Rzadką sytuacją jest zwichnięcie się soczewki do przestrzeni podspojówkowej i powstanie tak zwanej phacocele. Do powikłania tego częściej dochodzi u osób starszych, a także u pacjentów, którzy wcześniej przebyli zabieg chirurgiczny gałki ocznej. Związane jest to z większą u tych osób podatnością tkanki łącznej na rozerwanie pod wpływem działającej siły. Również wrodzone zaburzenia budowy tkanki łącznej sprzyjają występowaniu phacocele.

Prezentujemy przypadek pacjenta, który doznał pourazowego pęknięcia lewej gałki ocznej z rzadkim powikłaniem, jakim jest przemieszczenie soczewki do górno-nosowej przestrzeni podspojówkowej. Diagnoza została postawiona na podstawie badania przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej oraz obrazu ultrasonograficznego gałki ocznej. Podwichnięta soczewka została usunięta, ranę twardówki zaopatrzono chirurgicznie, włączono leczenie zachowawcze. Pacjent został wypisany do domu i zakwalifikowany do dalszego leczenia operacyjnego w późniejszym terminie.

Słowa kluczowe: Phacocele, soczewka, przemieszczenie, przestrzeń podspojówkowa, uraz gałki ocznej, iridodonesis, zespół Marfana.
Pobierz pdf:
POWRÓT