Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Jaskra wtórna w przebiegu zespołu tęczówkowo-rogówkowo-śródbłonkowego – opis przypadku

lek. med. Iwona Helemejko, dr n. med. Małgorzata Mulak,

lek. med. Katarzyna Tubek, lek. med. Barbara Blitek,

lek. med. Kamil Kaczorowski, prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Zespół tęczówkowo-rogówkowo-śródbłonkowy (iridocorneal endothelial syndrome – ICE) jest rzadką jednostką kliniczną, o nieznanej etiologii, której pierwszym objawem jest często ostre zamknięcie kąta przesączania. W etiologii schorzenia bierze się pod uwagę zakażenie wirusem Herpes. Cechami charakterystycznymi tej choroby są: postępujący zanik tęczówki, zespół znamienia tęczówki (Cogana-Reesa) oraz zespół Chandlera. Te trzy postacie kliniczne mogą ze sobą współistnieć. Zespół ten występuje najczęściej jednostronnie, a do grupy ryzyka należą kobiety w średnim wieku. Istotą schorzenia jest migracja przez kąt przesączania nieprawidłowych komórek śródbłonka rogówki na powierzchnię tęczówki. Komórki śródbłonka przybierają wygląd „młotkowanego srebra”. U około połowy pacjentów dochodzi do jaskry wtórnej w efekcie  zamknięcia  kąta  przesączania  przez  zrosty.

Chcieliśmy przedstawić przypadek 31-letniego mężczyzny, który zgłosił się na ostry dyżur okulistyczny z powodu obniżenia ostrości wzroku oraz dolegliwości bólowych gałki ocznej lewej. W badaniu klinicznym stwierdzono zwyżkę ciśnienia wewnątrzgałkowego do około 60 mmHg w oku lewym, a w badaniu gonioskopowym praktycznie całkowite zarośnięcie kąta przesączania. Na podstawie charakterystycznego obrazu klinicznego rozpoznano zespół tęczówkowo-rogówkowo-śródbłonkowy. Przeprowadzono zabieg chirurgiczny – trabekulektomię z mitomycyną C, uzyskując normalizację ciśnienia i poprawę ostrości wzroku. W badaniu kontrolnym w trzy miesiące po zabiegu zaobserwowano ponowny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Z tego powodu chorego poddano rewizji trabekulektomii z aplikacją mitomycyny C. W ciągu dalszej siedmiomiesięcznej obserwacji nie odnotowano żadnych powikłań, ciśnienie wewnątrzgałkowe pozostawało  w  granicach  normy.

Słowa kluczowe: Zespół tęczówkowo-rogówkowo-śródbłonkowy, zespół ICE, jaskra wtórna, trabekulektomia, zmiany śródbłonka,  zanik  tęczówki.
Pobierz pdf:
POWRÓT