Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena zmian fiksacji w badaniu mikroperymetrycznym w przebiegu leczenia niedowidzenia u dzieci

dr n. med. Ewa Pieczara, lek. med. Piotr Gościniewicz

Niedowidzenie nadal stanowi poważny problem u dzieci. Trudność w terapii niedowidzenia powoduje brak możliwości obrazowania i dokumentacji zmian fiksacji  w  trakcie  leczenia.

Celem pracy jest analiza zmian fiksacji w badaniu mikroperymetrycznym u 8-letniej dziewczynki z niedowidzeniem  oka  lewego.

Dziewczynka jest leczona w tutejszej Klinice od 2009 roku. Pierwsze badanie mikroperymetryczne przy użyciu mikroperymetru MP1 udało się wykonać gdy miała 5 lat. W leczeniu zastosowano korekcję okularową, obturację oka prawego (OP), ćwiczenia pleoptyczne oka lewego (OL) oraz dwukrotnie przeprowadzono ćwiczenia z wykorzystaniem funkcji rehabilitacyjnej biofeedback mikroperymetru MP1 (w 2012 i  2013  roku).

Ostrość wzroku w 2009 roku wynosiła: OP c.corr. +3,0 Dsph = 0,4; OL c.corr. +5,0 Dsph = 0,02, kąt zeza +25º. W 2011 roku stwierdzono: ostrość wzroku OP c.corr. +2,0 Dsph = +1,0 Dcyl ax 60º = 0,8 i OL c.corr. +4,0 Dsph = +1,0 Dcyl ax 85º = 0,1, kąt zeza +15º oraz w badaniu mikroperymetrycznym: w OP fiksację prawie centralną (30%), niestabilną w obszarze: 2º (Ø): 19%, 4º (Ø): 59%, w OL fiksację ekscentryczną (4%), niestabilną,  w  obszarze:  2º  (Ø):  17%,  4º  (Ø):  48%.

Ostrość wzroku w 2013 roku wynosiła: OP c.corr. = 0,9, w OL c.corr. = 0,4, kąt zeza +9º, w OP fiksacja centralna, stabilna w obszarze: 2º (Ø): 75%, 4º (Ø): 91%, w OL fiksacja ekscentryczna, poprawa parametrów niestabilnej fiksacji w obszarze: 2º (Ø): 41%, 4º (Ø): 74%. Badanie mikroperymetryczne umożliwia ilościową ocenę stabilności fiksacji, graficzne przedstawienie jej rozkładu oraz obrazuje zmiany fiksacji w trakcie leczenia niedowidzenia. Ponadto, wykorzystanie funkcji biofeedbeck mikroperymertu MP1 daje możliwości  rehabilitacji  wzrokowej  oka  niedowidzącego.

Słowa kluczowe: Fiksacja, niedowidzenie, dzieci, mikroperymetria, funkcja  rehabilitacyjna  biofeedback.
Pobierz pdf:
POWRÓT