Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zapalenie wewnątrzgałkowe nerwu wzrokowego w przebiegu neuroboreliozy u 16-letniego pacjenta – opis przypadku

lek. med. Danuta Sielicka, prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk,

lek. med. Sandra Selickaja, dr n. med. Anna Bryl,

dr n. med. Agnieszka Kobus. dr n. med. Monika Oziębło-Kupczyk

Borelioza (choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa) jest wielonarządową chorobą wywołaną przez krętki Borrelia burgdorferi, przenoszone przez kleszcze z rodzaju  Ixodes  ricinus. Północno-wschodnią Polskę uważa się za teren endemiczny występowania boreliozy; dla człowieka patogenne są trzy gatunki: B. burgdorferi, B. garinii, B. afzelii.

Obraz kliniczny wiąże się z zajęciem skóry, stawów, serca; gdy przebiega z zajęciem układu nerwowego  określana  jest  jako  neuroborelioza. Zajęcie narządu wzroku należy do rzadkich przypadków u pacjentów z boreliozą – taki pacjent powinien być traktowany jak z infekcją ośrodkowego układu nerwowego. Nie zawsze występują jednocześnie wszystkie objawy układowe i ze strony narządu wzroku, mogą się one wzajemnie nakładać i maskować.

Proces chorobowy może być zlokalizowany w każdym miejscu układu nerwowego, jego zajęcie może nastąpić w różnym okresie po zakażeniu – od kilku dni do nawet kilkunastu lat. Rozpoznanie neuroboreliozy jest trudne i opiera się na rozpoznaniu klinicznym z potwierdzeniem zakażenia B. burgdorferi w badaniach  laboratoryjnych  immunoserologicznych.

W różnicowaniu neuroboreliozy, szczególnie przewlekłych postaci, należy uwzględnić przede wszystkim choroby demielinizacyjne: stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie boczne zanikowe oraz wykluczyć choroby  o  podłożu  psychicznym.

W leczeniu ogólnym najważniejszy jest działający przyczynowo antybiotyk. Najczęściej stosuje się cefalosporyny III generacji, ponadto pomocniczo steroidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz leki poprawiające  przewodnictwo  nerwowe.

Celem pracy jest prezentacja przypadku nagłego jednostronnego  zaniewidzenia  u  16-letniego  dziecka. Na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych (VEP, OCT) rozpoznano wewnątrzgałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Poszukując czynnika etiologicznego wykryto u pacjenta neuroboreliozę. Po zastosowanym leczeniu uzyskano powrót do pełnej ostrości wzroku. Chłopca skierowano do kliniki chorób zakaźnych  celem  dalszego  leczenia  neuroboreliozy.

Słowa kluczowe:
Pobierz pdf:
POWRÓT