Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Toksoplazmoza  narządu  wzroku  –  epidemiologia, ryzyko  zakażenia  i  objawy  kliniczne

lek. Katarzyna Jadczyk, lek. Wojciech Maruszczyk,

lek. Martyna Nowak, prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Toksoplazmoza oczna pozostaje najczęstszą manifestacją infekcji pasożytem Toxoplasma gondii, będąc zarazem główną przyczyną infekcyjnego zapalenia siatkówki i naczyniówki, zarówno w populacji osób dorosłych, jak i dzieci. Wynika to ze stosunkowo prostej drogi szerzenia infekcji oraz szerokiego rozpowszechnienia  pasożyta.

Pierwotniak T. gondii występuje w 3 formach rozwojowych: oocyst, tachyzoitów oraz latentnej postaci cyst  tkankowych,  które  zawierają  w  sobie  bradyzoity. Dominującą formą transmisji jest zakażenie nabyte poprzez spożycie oocyst lub cyst tkankowych T. gondii, głównie na skutek zaniedbań higienicznych i kulinarnych. Mniejsze znaczenie epidemiologiczne przypisuje się postaci wrodzonej, zakażeniom krwiopochodnym oraz nabytym na drodze transplantacji narządowej. Faktem jest, iż T. gondii wykazuje predylekcję do komórek nabłonka siatkówki. Z kolei postać wrodzona toksoplazmozy może wiązać się z  potencjalnie  śmiertelnymi  konsekwencjami.

W zależności od uwarunkowań geograficznych wykazano różnice w częstości występowania i w rodzaju genotypu pasożyta. Dowiedziono odmienność manifestacji klinicznych w zależności od rodzaju szczepu  infekcyjnego.

Największe rozpowszechnienie odnotowano w Ameryce Łacińskiej i Afryce Środkowej, natomiast manifestacje okulistyczne o najcięższym przebiegu stwierdzono w Ameryce Południowej. Pomimo iż Polska nie znajduje się w grupie krajów wysokiego ryzyka, T. gondii jako czynnik etiologiczny zakażenia tylnego odcinka gałki ocznej pozostaje częstym schorzeniem  w  codziennej  praktyce  lekarskiej.

Artykuł ten podsumowuje najnowsze doniesienia na temat infekcji T. gondii w aspekcie schorzeń okulistycznych, poruszając zagadnienia epidemiologiczne, patogenezę schorzenia oraz czynniki wpływające na rozpowszechnienie  pasożyta.

Słowa kluczowe: Toksoplazmoza oczna, Toxoplasma gondii, zapalenie błony naczyniowej, toksoplazmoza wrodzona, tokso- plazmoza  nabyta,  pasożyty.
Pobierz pdf:
POWRÓT