Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Wpływ stężenia kwasu hialuronowego w kroplach do oczu na skuteczność terapii zespołu suchego oka u pacjentów z jaskrą

dr  n.  med.  Małgorzata  Mulak, prof.  dr  hab.  n.  med.  Marta  Misiuk-Hojło

Wstęp: Zespół suchego oka spowodowany ano-maliami filmu łzowego to często występujące schorzenie. Terapia łagodnego i umiarkowanego zespołu suchego oka polega na aplikacji kropli nawilżających. Większość z nich zawiera kwas hialuronowy, naturalny  składnik  organizmu.

Pacjenci i metody: Celem pracy było porównanie skuteczności kropli nawilżających bez konserwantów o różnym stężeniu kwasu hialuronowego (0,1% oraz 0,4%) stosowanych u pacjentów, u których  stwierdzono  symptomy  suchego  oka. Przebadano 30 osób leczonych farmakologicznie z powodu jaskry, z czego 14 dostawało krople o zawartości kwasu hialuronowego 0,1%, a 16 krople zawierające kwas hialuronowy o stężeniu 0,4%. Na początku i na końcu badania oceniano ich subiektywne odczucia oraz wyniki badań lekarskich: stopień zadrażnienia oczu, test Schirmera oraz czas przerwania  filmu  łzowego  (BUT).

Wyniki: Analiza statystyczna uzyskanych danych wykazała zmniejszenie dolegliwości subiektywnych oraz zadrażnienia w obu obserwowanych grupach, jednakże tylko w grupie otrzymującej krople z kwasem hialuronowym o wyższym stężeniu (0,4%) uzyskano poprawę wyników testu Schirmera oraz czasu  przerwania  filmu  łzowego.Wnioski: Otrzymane rezultaty wskazują na celowość aplikacji kropli nawilżających u pacjentów z objawami suchego oka, jednak wykonana analiza statystyczna wskazuje na większą efektywność kropli z kwasem hialuronowym o stężeniu 0,4% w porównaniu z kroplami, w których stężenie wynosiło 0,1%. Konieczna jest jednak weryfikacja uzyskanych wyników poprzez rozszerzenie grupy pacjentów  i  wydłużenie  czasu  obserwacji.

Słowa kluczowe: Dyskomfort oczny, test Schirmera, BUT, jaskra, po- równanie, krople nawilżające.
POWRÓT