Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Udział tlenku azotu w patogenezie jaskry

dr n. med. Ewa Kosior-Jarecka, prof. nzw. dr hab. n. med. Marek Gerkowicz,
dr n. med. Małgorzata Pietraś-Trzpiel, dr n. med. Małgorzata Latalska,
lek. med. Katarzyna Chibowska

Streszczenie
Tlenek azotu jest unikalną cząsteczką o charakterze wolnego rodnika, która bierze udział w regulacji wielu różnorodnych procesów w ludzkim organizmie. Głów-
nym jego działaniem jest rozkurcz mięśni gładkich po stymulacji przez acetylocholinę. Tlenek azotu jest produkowany również w obrębie narządu wzroku.
Jaskra (glaucoma) jest to grupa chorób, którą cechują: postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego, przebiegające z typowymi zmianami morfologicznymi jego tarczy, postępujące, charakterystyczne ubytki w polu widzenia oraz zbyt wysokie dla danej osoby ciśnienie wewnątrz-gałkowe.Artykuł przedstawia zebrane wiadomości na temat możliwego udziału tlenku azotu w patogenezie neuropatii jaskrowej. Tlenek azotu uczestniczy w trzech różnych procesach, które wskazują na jego możliwy udział w patogenezie neuropatii jaskrowej. Bierze udział w regulacji odpływu cieczy wodnistej z przedniej komory oka, a więc regulacji poziomu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Uczestniczy w regulacji przepływu krwi w  obrębie naczyniówki i w krążeniu tarczy nerwu wzrokowego oraz bierze udział w obumieraniu komórek zwojowych siatkówki i ich aksonów. Poznanie roli tlenku azotu w patogenezie neuropatii jaskrowej pozwoliłoby na opracowanie nowych metod terapii tego schorzenia.

Słowa kluczowe: Ciecz wodnista, ciśnienie śródoczne, tarcza nerwu wzro- kowego, komórki zwojowe siatkówki, receptory gluta- minianowe, apoptoza, tlenek azotu, jaskra.
Pobierz pdf:
POWRÓT