Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Technika     operacyjna     i     wyniki     wstępne implantacji  kolagenowego  drenu  typu  XEN w  jaskrze  otwartego  kąta

lek.  Klaudia  Ulfik, lek.  Michał  Dembski,

lek.  Bartłomiej  Bolek,  dr  hab.  n.  med.  Dariusz  Dobrowolski,

prof.  dr  hab.  n.  med.  Edward  Wylęgała

Wstęp: Diagnostyka i leczenie jaskry to jednoz najtrudniejszych wyzwań w codziennej praktyce okulistycznej. Metody jej leczenia dzielimy na farmakologiczne, laserowe oraz chirurgiczne, do których zaliczamy między innymi zabiegi z zakresu małoinwazyjnej chirurgii jaskry. Do tej grupy zabiegów należy  wszczepienie  drenu  typu  XEN.

Pacjenci i metody: Praca przedstawia opis techniki operacyjnej, zasady postępowania pooperacyjnego, wstępne obserwacje oraz wyniki po wszczepieniu implantu typu XEN (średnica 45 µm) w Oddziale Klinicznym Okulistyki u trzech pacjentek z    jaskrą    pierwotną    otwartego    kąta    (średnie    ciśnienie wewnątrzgałkowe przed zabiegiem wynosiło  30  mmHg).

Wyniki: Przed zabiegiem pacjentki (średnia wieku 74 lata) przyjmowały pełne leczenie farmakologiczne przeciwjaskrowe (4 lub 5 leków), pomimo to utrzymywały się u nich wysokie wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Średnie ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentek dzień po zabiegu wynosiło 6,6 mmHg, miesiąc po zabiegu 15 mmHg. U żadnej z pacjentek nie było konieczności leczenia przeciwjaskrowego.

OCT przedniego odcinka obrazujące: położenie drenu typu XEN w kącie przesączania, końcówki drenu w przestrzeni podspojówkowej oraz pęcherzyka podspojówkowego stanowiącego miejsce drenażu cieczy wodnistej z komory przedniej oka może stanowić dobrą metodę oceny właściwego położenia implantu.

Wnioski: Implantacja drenu typu XEN jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym oraz łatwym technicznie, skutecznie obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe. Konieczna jest dalsza obserwacja pooperacyjna pacjentów w celu oceny skuteczności obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wykazania ewentualnych  późnych  powikłań  pooperacyjnych.

Słowa kluczowe: Jaskra otwartego kąta, implant XEN, małoinwazyjna chirurgia  jaskry,  MIGS,  ciśnienie  wewnątrzgałkowe
Pobierz pdf:
POWRÓT