Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena wczesnych i późnych powikłań po urazach drążących z obecnością wewnątrzgałkowego ciała obcego – analiza retrospektywna

lek. med. Magdalena Wspaniała, prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Streszczenie
Wstęp: Ciała obce wewnątrzgałkowe należą do najgroźniejszych urazów gałki ocznej i powodujących w większości przypadków groźne następstwa, a często
kończą się usunięciem gałki ocznej. Celem naszej pracy była ocena częstości występowania oraz rozległości wczesnych i późnych powikłań w gałce ocznej spowodowanych przez wewnątrzgałkowe ciała obce, analiza rodzaju ciała, jego wielkości i lokalizacji w oku. Oceniono również czas, jaki minął od chwili urazu do momentu zgłoszenia się na ostry dyżur.
Materiały i metody: Analizie poddano 69 chorych z  wewnątrzgałkowym ciałem obcym (68 mężczyzn i  1  kobieta) w wieku od 6 do 63 lat, leczonych w Oddziale Chorób Oczu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku i Oddziale Okulistyki Dziecięcego Szpitala Klinicznego AM w Białymstoku w latach 1991–
2006. Badanie okulistyczne przeprowadzono po 6 miesiącach do 15 lat po urazie.
Wyniki: Najczęstszym powikłaniem po urazie drążącym z wewnątrzgałkowym ciałem obcym była zaćma pourazowa (42 osoby – 60,9%), odwarstwienie siatkówki (17 osób – 24,6%), zapalenie wnętrza gałki ocznej (12 osób – 17,4%), jaskra (5 osób – 7,2%). Do zaniku gałki ocznej doszło u 10 chorych (14,4%).
Wnioski: Pacjenci z wewnątrzgałkowym ciałem obcym narażeni są na szereg powikłań, z których najczęstszym jest zaćma, zaś najgroźniejszym zapalenie wnętrza
gałki ocznej. Jedynie szybka interwencja okulistyczna po dostaniu się ciała obcego do wnętrza oka i zastosowanie metody witrektomii może pozwolić na zachowanie użytecznej ostrości wzroku.

Słowa kluczowe: Ciała obce w oku, urazy oka drążące, zaćma, odwar- stwienie siatkówki, zapalenie struktur wewnętrznych oka, jaskra.
Pobierz pdf:
POWRÓT