Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena  eozynofili  w  spojówce  u  chorych na  alergiczne  zapalenie  spojówek i  z  ujemnymi  testami  alergicznymi

lek.  Julia  Janiszewska-Salamon

lek.  Agnieszka  Urgacz-Lechowicz

lek.  Wojciech Luboń

dr  hab.  n.  med.  Radosław  Gawlik

dr  n.  med.  Ewa  Zielińska-Pająk

prof.  dr  hab.  n.  med.  Ewa  Mrukwa-Kominek

Wstęp: Częstość występowania alergicznego zapalenia spojówek stale rośnie. Badanie przedmiotowe i podmiotowe, punktowe testy skórne, określenie miana całkowitej immunoglobuliny klasy E oraz alergenowo swoistych immunoglobulin klasy E w surowicy krwi są podstawowymi narzędziami w diagnostyce alergii narządu wzroku. Jednak w codziennej praktyce lekarskiej spotyka się pacjentów z klinicznymi objawami alergicznego zapalenia spojówek oraz z ujemnymi wynikami testów alergicznych. Izolowane alergiczne zapalenie spojówek stwarza duże  problemy  diagnostyczne.

Celem pracy była ocena obecności eozynofili w bioptacie spojówki u pacjentów z klinicznymi objawami alergicznego zapalenia spojówek i z ujemnymi  testami  alergicznymi.

Pacjenci i metody: Do grupy badanej zakwalifikowano 10 pacjentów z objawami alergicznego zapalenia spojówek i z ujemnymi wynikami punkto-

wych testów skórnych z alergenami powietrznopochodnymi oraz z prawidłowym poziomem immunoglobuliny klasy E całkowitej i skierowanej przeciwko alergenom wziewnym (IgE swoista) w surowicy krwi. Grupę kontrolną stanowiło 10 zdrowych ochotników. U wszystkich pacjentów pobrano wycinek spojówki. W bioptacie przy użyciu mikroskopii świetlnej  oceniono  obecność eozynofili.

Wyniki: Zaobserwowano    istotnie    statystyczną większą    liczbę    eozynofili    w    grupie    badanej    niż w  grupie  kontrolnej.

Wnioski: Obecność eozynofili w pobranym wycinku spojówki u pacjentów z klinicznymi objawami alergicznego zapalenia spojówek i jednocześnie z    ujemnymi    punktowymi    testami    skórnymi    oraz z prawidłowym mianem swoistych i całkowitych immunoglobulin klasy E w surowicy krwi pozwala na potwierdzenie  obecności  izolowanej  alergii  ocznej.

Słowa kluczowe: Izolowane alergiczne zapalenie spojówek, eozynofile, biopsja    spojówki,    diagnostyka,    punktowe    testy skórne
Pobierz pdf:
POWRÓT