Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Jaskra  normalnego  ciśnienia  –  część  1 − epidemiologia,  historia  odkrycia  i  diagnostyki

prof.  dr  hab.  n.  med.  Janusz  Czajkowski

We wstępie autor omawia tematy, jakie leżą u podstaw starzenia się narządu wzroku i możliwość ich wpływu na rozwój lub współistnienie neuropatii jaskrowej. Przytacza polski projekt badawczy PolSenior obejmujący 5 695 respondentów, którzy   podali obecność   jaskry  aż   u   6,9%   spośród  nich.

Następnie przytacza najnowsze światowe badania epidemiologiczne związane z występowaniem jaskry, które oceniają, że choruje na nią 82,5 miliona osób i tylko szacunkową liczbę 800 tysięcy chorych na to groźne dla wzroku schorzenie w naszym kraju. Natomiast jaskra normalnego ciśnienia występuje  w  populacji  światowej  u  0,2%  ludzi.

Na zakończenie tej części opracowania autor wspomina historię odkrycia jaskry normalnego ciśnienia i jej diagnostykę, podkreślając znaczenie całościowego opracowania etiologii, diagnostyki i obrazu    klinicznego    tego    schorzenia    w    Polsce    już w  1984  roku.

Słowa kluczowe: Jaskra    normalnego    ciśnienia,    JNC,    ciśnienie wewnątrzgałkowe,     starzenie     się     oka,     projekt badawczy PolSenior,    polskie    badania    chorych na    JNC    z    1984    roku
Pobierz pdf:
POWRÓT