Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Jaskra  normalnego  ciśnienia  –  część  2 – zaburzenia  naczyniowe

prof.  dr  hab.  n.  med.  Janusz  Czajkowski

W ostatnich latach dużą rolę w wyjaśnieniu etiologii jaskry, szczególnie jaskry normalnego ciśnienia, przypisuje się ogólnoustrojowym i miejscowym zaburzeniom krążeniowo naczyniowym prowadzącym do niedokrwienia głowy nerwu wzrokowego i naczyniówki  ją  otaczającej.

Polscy naukowcy we współpracy z firmą Merck Sharp & Dohme Idea Inc. w latach 2002−2003 przeprowadzili szeroko zakrojone badania ankietowe mające na celu określenie częstości występowania naczyniowych czynników ryzyka w polskiej populacji chorych na jaskrę. Badana kohorta obejmowała 18 645 chorych. W tej grupie u chorych na jaskrę normalnego    ciśnienia    dominowały    współistniejące: niedociśnienie tętnicze, choroby naczyń obwodowych, bóle głowy i krwotoczki natarczowe. Wszystkie wymienione krążeniowe i naczyniowe czynniki ryzyka ewidentnie i statystycznie zwiększały ryzyko progresji jaskry, w tym także jaskry normalnego ciśnienia.

Następnie autor omawia wszystkie krążeniowe i naczyniowe czynniki ryzyka rozwoju jaskry normalnego ciśnienia, dzieląc je na ogólnoustrojowe i  miejscowe. Wymienia również i krótko omawia zespoły chorobowe prowadzące do niedokrwienia głowy nerwu wzrokowego, które mogą być czynnikami ryzyka rozwoju jaskry normalnego ciśnienia (nadciśnienie tętnicze, niskie systemowe ciśnienie tętnicze krwi, nocny spadek ciśnienia krwi, obturacyjny bezdech środsenny, cukrzyca, dysregulacja naczyniowa i zespół naczynioskurczowy, oczny zespół naczynioskurczowy Flammera, krwotoczki na brzegu nerwowo-siatkówkowym nerwu wzrokowego, zaburzenia przepływu krwi w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich, nieprawidłowe działanie mechanizmów  autoregulacyjnych  w  oczach  jaskrowych).

Słowa kluczowe: Jaskra     normalnego     ciśnienia,     JNC,     zaburzenia krążeniowo-naczyniowe,     zespoły     niedokrwienne, rozwój     jaskry.
Pobierz pdf:
POWRÓT