Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Jaskra  normalnego  ciśnienia  –  część  3  − obraz  kliniczny  i  leczenie

prof.  dr  hab.  n.  med.  Janusz  Czajkowski

Autor    omawia    jaskrę    normalnego    ciśnienia w aspekcie występowania zmian w narządzie wzroku u osób bez zdecydowanych zwyżek ciśnienia wewnątrzgałkowego, zwracając uwagę na wieloobjawowość tego schorzenia i często towarzyszące im objawy ogólnoustrojowe. Następnie podkreśla, że mimo niskich (mieszczących się w granicach statystycznej normy) wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, przy postępującej neuropatii zaleca wdrażanie miejscowego i/lub ogólnoustrojowego leczenia zachowawczego. Jednak przy braku pożądanego efektu terapeutycznego mogą zaistnieć wskazania do przeciwjaskrowych zabiegów laserowych (ALT i SLT), jak również przetokowych operacji przeciwjaskrowych.

Na zakończenie autor wspomina o skojarzonym postępowaniu dotyczącym stylu życia, aktywności fizycznej i diety z dodatkiem witamin, mikroelementów i magnezu. Zaleca prowadzenie chorych na jaskrę normalnego ciśnienia przez wielospecjalistyczne zespoły lekarzy: okulistę, kardiologa, neurologa, geriatrę i psychologa, biorąc pod uwagę wie-lochorobowość, szczególnie dotyczącą chorób krążenia i naczyń obwodowych, występującą u osób w tej grupie wiekowej. Rokowanie odnośnie zachowania wzroku u chorych na jaskrę normalnego ciśnienia jest podobne jak w każdej jaskrze z tym, że  proces  chorobowy  postępuje  wolno.

Należy mieć również nadzieję, że przyszła terapia jaskry rozszerzy się o: leki obniżające poziom cholesterolu (wpływ lipidów na ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez szlak metaboliczny Rho-kinazy), miejscowo stosowane inhibitory ROCK (Rho-associated coiled-coil forming kinase) obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe na drodze relaksacji elementów kurczliwych układu beleczkowego, podawanie do worka spojówkowego koenzymu Q10 (CoQ10) czy doszklistkowe podawanie przeciwciał antyamyloidowych.

Słowa kluczowe: Leczenie zachowawcze, leczenie laserowe, leczenie operacyjne,    jaskra    normalnego    ciśnienia,    JNC
Pobierz pdf:
POWRÓT