Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zez  w  przebiegu  zespołu  szczeliny  oczodołowej górnej  (zespół  Rochona-Duvigneauda)

lek.  Zofia  Janicka-Maszke

dr  n.  med.  Urszula  Stodolska-Koberda

 

 

Streszczenie

Sześcioletnie dziecko przyjęto do Kliniki Okulistyki w Gdańsku z powodu nagłego zeza porażennego oka prawego i dwojenia celem diagnostyki i leczenia. Dziecko pierwotnie trafiło do szpitala w Kościerzynie, gdzie wykonano badania laboratoryjne oraz tomografię komputerową (TK). Wyniki ujawniły nieznacznie podwyższone parametry stanu zapalnego, bez gorączki oraz stan zapalny zatok po stronie prawej. Włączono dożylną antybiotykoterapię oraz podano jedną dawkę metyloprednizolonu. Z powodu braku efektów leczenia dziewczynkę po czterech dniach hospitalizacji przekazano do Uniwersyteckiego  Centrum  Klinicznego  w  Gdańsku.

W badaniu okulistycznym przy przyjęciu dziecka do Kliniki Okulistyki stwierdzono zez porażenny oka prawego, z ustawieniem gałki ocznej rozbieżnie i skośnie do góry, anizokorią (źrenica w oku prawym szersza niż w oku lewym), ograniczeniem ruchomości oraz dwojeniem we wszystkich kierunkach. W trakcie hospitalizacji dziecka przeprowadzono szereg badań, między innymi wykonano rezonans magnetyczny    (MRI),    zlecono    konsultację    laryngologiczną  oraz  neurologiczną.

Rezonans megnetyczny ujawnił zajęcie zapaleniem zatoki klinowej, sitowej oraz szczękowej po stronie prawej. Ostatecznie postawiono rozpoznanie zeza w przebiegu zespołu szczeliny oczodołowej górnej.  Włączono  sterydo-  i  antybiotykoterapię  dożylną.

Po tygodniu hospitalizacji dziewczynkę wypisano do domu, ale stan kliniczny dziecka nie poprawił się. W okresie poszpitalnym dziecko było pod opieką Przyklinicznej Poradni Okulistycznej, gdzie systematycznie odbywały się kontrole i obserwowano efekt terapeutyczny. Po około trzech miesiącach stosowania ogólnej sterydoterapii objawy zeza i dwojenia  ustąpiły.

Słowa kluczowe:
Pobierz pdf:
POWRÓT
Zjazd-baner