Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie  rtPA  (rekombinowanego  tkankowego aktywatora  plazminogenu)  w  okulistyce

dr  n.  med.  Paulina  Glasner

dr  n.  med.  Leopold  Glasner

dr  n.  med.  Dorota  Raczyńska

Streszczenie

Zastosowanie rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (rtPA) do leczenia trombolitycznego naczyń wieńcowych zostało zaaprobowane przez FDA (Food Drug Administration) w 1988 roku. Od tego czasu częstsze stało się również użycie leku w wielu innych dziedzinach medycyny, między innymi w neurologii, anestezjologii, a także w okulistyce.

W tej ostatniej lek stosowany jest „poza wskazaniami” (tzw. off label). Leczenie stosuje się w krwotokach doplamkowych (śród- i podsiatkówkowych) o różnej etiologii, między innymi: w przebiegu krwotocznej postaci wysiękowego zwyrodnienia plamki żółtej, nadciśnienia tętniczego czy w krwotokach pourazowych, a także w krwawieniach do komory przedniej lub profilaktycznie, celem zapobiegania włóknieniu  pooperacyjnemu  u  dzieci  i  młodzieży.

Krew znajdująca się pod nabłonkiem barwnikowym siatkówki (retinal pigment epithelium) jest dla niego bardzo toksyczna, a do nieodwracalnych uszkodzeń fotoreceptorów może dochodzić już w ciągu 10 godzin od wylewu. Rokowanie w przypadku wylewu do plamki żółtej jest różne w zależności od etiologii. Lepiej rokują wynaczynienia krwi w przebiegu nadciśnienia tętniczego czy pourazowe. Wylew podplamkowy w przebiegu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej świadczy o znacznym zaawansowaniu choroby, a rokowanie dotyczące  poprawy  widzenia  jest  złe.

Na ostateczną ostrość widzenia wpływ ma czas zastosowania leku od wylewu, jego wielkość i umiejscowienie. Zastosowanie leku nie jest pozbawione działań niepożądanych i powikłań (między innymi:wylewu krwi do ciała szklistego, surowiczego czy otworopochodnego odwarstwienia siatkówki, zaburzeń w  obrębie  nabłonka  barwnikowego).

Autorzy opisują szereg zastosowań rtPA w okulistyce, analizują zalecane dawki i podsumowują powikłania  opisywane  w  piśmiennictwie.

Słowa kluczowe: rtPA, rekombinowany tkankowy,  aktywator plazminogenu, krwotok do plamki żółtej
Pobierz pdf:
POWRÓT
Zjazd-baner