Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Toksyczny  etambutol

lek.  Agnieszka  Malicka

lek.  Ewelina  Tuchendler

Streszczenie

Etambutol jest obecnie stosowany w leczeniu mykobakterioz i gruźlicy. Terapia tym lekiem wymaga systematycznej kontroli pacjenta w jej trakcie i  po  zakończeniu.

Niezwykle ważna jest kwalifikacja pacjenta do rozpoczęcia leczenia etambutolem. Istotnym elementem kwalifikacji i kontynuacji leczenia jest badanie okulistyczne. Znajomość mechanizmu działania leku, a przede wszystkim możliwych skutków ubocznych związanych z uszkodzeniem narządu wzroku, stanowi  podstawę  skutecznego  i  bezpiecznego  leczenia.

Kluczowa wydaje się współpraca pacjenta z lekarzem (stawianie się na wyznaczone wizyty lekarskie), aby móc przerwać leczenie etambutolem w odpowiednim czasie. Lekarz powinien poinformować pacjenta o ewentualnych objawach zwiastujących pojawienie się poważnych działań niepożądanych. Suplementacja odpowiednich witamin w czasie stosowania etambutolu jest formą profilaktyki, o której pacjent  musi  wiedzieć.

Celem pracy było przedstawienie opisu przypadku pacjentki (leczonej etambutolem z powodu mykobakteriozy), która zgłosiła się na dyżur okulistyczny z powodu nagłej i bezbolesnej obuocznej utraty ostrości widzenia. Na podstawie badania okulistycznego (ostrości widzenia do dali i bliży, ciśnienia śródgałkowego, testu widzenia barw oraz badania odcinka przedniego, dna oka w lampie szczelinowej) i wykonaniu badań dodatkowych (pole widzenia, OCT plamek, OCT RNFL, badania elektrofizjologiczne) rozpoznano u pacjentki toksyczne uszkodzenie nerwu wzrokowego związane ze stosowaniem etambutolu.

Na Oddziale Chorób Zakaźnych zadecydowano o wykonaniu badania rezonansem magnetycznym głowy w celu wykluczenia zmian w przysadce i zmieniono terapię przeciwprątkową na ryfampicynę i klarytromycynę. Na kolejnych wizytach ostrość widzenia  poprawiała  się.

Słowa kluczowe: Etambutol,   mykobakterioza,   toksyczna   neuropatia nerwu   wzrokowego,   utrata   ostrości   widzenia, badania   okulistyczne
Pobierz pdf:
POWRÓT
Zjazd-baner