Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Komplikacje  w  chirurgii  zaćmy związane  z  leczeniem  układowym

lek. Michał  Ruta

prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Streszczenie

Zaćma to zmętnienie soczewki lub jej torebki, które prowadzi do utraty wzroku. Istnieje kilka przyczyn zaćmy, ale najczęstsza przyczyna to starzenie się. Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej powikłań w operacji zaćmy związanych z terapią ogólnoustrojową i przedstawienie zaleceń dotyczących ich leczenia. Wśród powikłań śródoperacyjnych usunięcia zaćmy znacząca rolę odgrywa IFIS (śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki − intraoperative floppy  iris  syndrome).

Charakterystyczne    cechy    zespołu    to:    balotowanie wiotkiej tęczówki podczas zabiegu chirurgicznego, wkleszczanie tęczówki przez port główny i porty boczne rogówki oraz zwężanie się źrenicy w trakcie zabiegu, z nieefektywnym jej rozszerzeniem przed zabiegiem oraz podczas niego. Największy wpływ na etiologię IFIS ma terapia lekami z grupy antagonistów receptorów adrenergicznych, szeroko stosowanych w nadciśnieniu tętniczym i leczeniu łagodnego rozrostu  gruczołu  krokowego.

Ponadto IFIS odnotowano również w przypadku stosowania u pacjenta leków takich, jak: alfuzosyna, doksazosyna, labetalol, mianseryna i niektórych leków przeciwpsychotycznych. Potwierdzono rolę nadciśnienia tętniczego jako niezależnego czynnika ryzyka IFIS. Doniesiono, że częstość występowania IFIS wynosi około 2% populacji poddanej zabiegowi usunięcia  zaćmy.

Świadomość IFIS ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla okulistów, ale także dla lekarzy rodzinnych. Informacja od lekarza z historią choroby pacjenta, w tym na temat stosowanych leków, jest bardzo przydatna, aby przewidzieć i uniknąć trudności śródoperacyjnych. Zaleca się, aby tylko bardzo doświadczeni chirurdzy przeprowadzali zabiegi u pacjentów z  ryzykiem  IFIS.

Pacjent powinien być poinformowany o wszystkich możliwych konsekwencjach związanych ze stosowaniem tamsulozyny. Wyniki z badania ankietowego wykonanego przez ASCRS (American Society of Cataract and Refractive Surgery) wykazały, że podanie do komory przedniej epinefryny i użycie retraktorów  tęczówkowych  jest  najbardziej  korzystne.

Słowa kluczowe: Zaćma, przerost prostaty, fakoemulsyfikacja, tęczówka, nadciśnienie tętnicze
Pobierz pdf:
POWRÓT