Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Integryny  a  zespół  suchego  oka

mgr farm. Justyna Żaworonek

dr n. med. Beata Żelazowska-Rutkowska

dr n. med. Anna Bryl, lek.  Mariusz  Falkowski

prof. dr  hab. n. med.  Małgorzata  Mrugacz

Streszczenie

Integryny to transbłonowe receptory adhezyjne. Są heterodimerami zbudowanymi z dwóch łańcuchów α i β. Podjednostka α jest odpowiedzialna za swoiste wiązanie z ligandem i określa swoistość integryn. Łańcuch β determinuje funkcje receptora integrynowego. Ich główną rolą jest przekazywanie sygnałów biochemicznych i mechanicznych przez błonę  komórkową  w  obu  kierunkach.

Integryny pełnią istotną funkcję w wielu procesach fizjologicznych (np. w migracji komórek w organizmie, różnicowaniu się komórek, angiogenezie, gojeniu się ran, prawidłowym rozwoju oka), a także w przebiegu procesów patologicznych (w stanach zapalnych, alergiach, chorobach nowotworowych, zespole  suchego  oka). Na przykład, integryny umożliwiają leukocytom adhezję i migrację przez śródbłonek naczyń krwionośnych do miejsca działania czynnika aktywującego, którym może być bodziec uszkadzający śródbłonek, mediator stanu zapalnego lub  proces  nowotworowy.

Zespół suchego oka jest schorzeniem, w którym dochodzi do zaburzeń w składzie poszczególnych warstw filmu łzowego, co prowadzi do uszkodzenia powierzchni oka. Zaburzenia te mogą być spowodowane zmniejszoną produkcją fazy mucynowej, wodnej lub lipidowej. Dochodzi wówczas do produkcji cytokin,  które  zapoczątkowują  proces  zapalny.

Do objawów zespołu suchego oka zaliczamy: podrażnienie, pieczenie, uczucie ciała obcego pod powiekami, suchość, ból, zaczerwienienie, zaburzenie ostrości widzenia. Głównym celem leczenia zespołu suchego oka jest nawilżenie powierzchni oka, normalizacja osmolarności filmu łzowego, eliminacja czynników drażniących i hamowanie wydzielania mediatorów  stanu  zapalnego.

Dokładne poznanie działania integryn, zarówno w procesach fizjologicznych, jak i w patologicznych może pomóc w kontroli i leczeniu procesów zapalnych  toczących  się  w obrębie  oka.

Słowa kluczowe: Choroby oczu, film łzowy, stan zapalny, interleukiny, inhibitory
Pobierz pdf:
POWRÓT
Zjazd-baner