Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena leczenia jaskry otwartego kąta metodą trabekuloplastyki pneumatycznej

dr n. med. Łukasz Bednarski, prof. nzw. dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura, dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik, dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, dr n. med. Artur Pasternak, dr n. med. Krzysztof Ochalik

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy jest przedstawienie skuteczności zabiegu trabekuloplastyki pneumatycznej (PNT) u pacjentów z jaskrą otwartego kąta (JOK), oparte na analizie ciśnienia wewnątrzgałkowego (CWG), ocenianego przy zastosowaniu dynamicznego konturowego tonometru Pascal oraz parametrów morfometrycznych. Ze względu na mechanizm działania leczenie za pomocą PNT związane jest z minimalną ingerencją w struktury kąta przesączania i nie pozostawia trwałych zmian
w jego budowie anatomicznej.

Materiały i metody: Do badań włączono 25 pacjentów (42 oczu) w wieku 25–65 lat. JOK rozpoznano i potwierdzono w badaniu gonioskopowym u wszystkich poddanych zabiegowi PNT. Obserwacja prowadzona była przez okres sześciu miesięcy i obejmowała takie procedury diagnostyczne jak: badanie ostrości wzroku, ocenę przedniego odcinka gałki ocznej, pomiar CWG, gonioskopię, ocenę obrazu dna oka i tarczy nerwu wzrokowego, badanie pola widzenia, refraktometrię oraz
ocenę grubości włókien nerwowych siatkówki i topografę tar-
czy nerwu wzrokowego.
Wyniki: Przed zabiegiem PNT średni poziom CWG u pacjentów wyniósł 20,16 ± 2,17 mmHg. Po 1 godz. po zabiegu średni poziom CWG wynosił 19,53  ± 2,44 mmHg, a po 24 godzinach po zabiegu PNT 18,98 ±  3,01 mmHg. 10–14 dni po I sesji zabiegu PNT CWG wynosiło 19,19 ± 1,8 mmHg, a po II sesji zabiegu PNT 18,8 ± 2,1 mmHg. Po jednym miesią-cu od II sesji PNT CWG wynosiło 18,95 ± 1,95 mmHg, po trzech miesiącach 18,85 ± 2,3 mmHg, a po sześciu miesiącach
18,92 ± 1,76 mmHg.
Wnioski: Statystycznie potwierdzone wartości CWG były niższe po zabiegu PNT, jednak nie potwierdzają one istotnych klinicznie poziomów redukcji CWG. Efekt obserwowanej redukcji CWG w badanym okresie był stabilny, nie zaobserwowano w okresie sześciu miesięcy zmian badanych parametrów morfometrycznych. W  trakcie oraz po zabiegu PNT nie obserwowano istotnych objawów ubocznych, co potwierdziło wysokie bezpieczeństwo analizowanej procedury.

Słowa kluczowe: Trabekuloplastyka pneumatyczna, jaskra otwartego kąta, ci- śnienie wewnątrzgałkowe, tonometr aplanacyjny Goldmanna, dynamiczny konturowy tonometr Pascal.
Pobierz pdf:
POWRÓT