Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Rola  24-godzinnej  kontroli  ciśnienia  wewnątrzgałkowego w  skutecznej  terapii  jaskry

prof.  dr  hab.  n.  med.  Marta  Misiuk-Hojło,

lek.  Katarzyna  Zimmer

Jaskra jest drugą co do częstości przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku na świecie. Obecne możliwości farmakoterapii jaskry nie zmieniły się znacząco na przestrzeni lat. Od połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy wprowadzono analogi prostaglandyn, dysponujemy    szeroką    gamą    skutecznych    środków, tym bardziej że możemy stosować również krople bez konserwantów. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (intraocular pressure − IOP) nadal jest jednym z najważniejszych czynników biorących udział w patomechanizmie jaskry. Kontrolując je, wpływamy na proces terapeutyczny, dlatego u pacjentów z jaskrą tak ważne jest dostosowanie leczenia do ich rytmu biologicznego i fluktuacji ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Ostatnie doniesienia naukowe coraz częściej potwierdzają,    iż    ciśnienie    wewnątrzgałkowe    zależy w dużej mierze od biologicznego rytmu dobowego w organizmie człowieka, a jego duże wahania w okresach wieczornych i porannych mają znaczący wpływ na progresję jaskry. Wiele klinicznych badań nad dynamiką cieczy wodnistej dowiodło, iż analogi prostaglandyn redukują ciśnienie wewnątrzgałkowe najefektywniej poprzez wspomaganie odpływu samej cieczy wodnistej w godzinach nocnych. W niniejszej pracy zostały przedstawione najnowsze doniesienia naukowe oraz prace porównujące działanie różnych prostaglandyn, ich wpływ na redukcję zwyżek ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz na zahamowanie  progresji  jaskry.

Słowa kluczowe: Ciśnienie      wewnątrzgałkowe,      IOP,      prostaglandyny, leczenie    jaskry,    tafluprost,    rytm    biologiczny, fluktuacje    dobowe
Pobierz pdf:
POWRÓT