Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie  lasera  femtosekundowego w  chirurgii  zaćmy

lek.  Edyta  Chlasta-Twardzik

dr  hab.  n.  med.  Anna  Nowińska

prof.  dr  hab.  n.  med.  Edward  Wylęgała

 

Lasery femtosekundowe stanowią nową erę w chirurgii zaćmy. Od czasu ich wprowadzenia i pierwszego zastosowania u ludzi w 2008 roku uzyskano wiele nowych rozwiązań. Laser femtosekundowy odgrywa coraz większą rolę w chirurgii zaćmy, gdzie automatyzuje trzy główne etapy chirurgiczne: nacięcie  rogówki,  kapsulotomię  i  fragmentację  soczewki.

Najważniejszą    zaletą    operacji    usunięcia    zaćmy wspomaganej laserem femtosekundowym (femtosecond laser-assisted cataract surgery − FLACS) jest to, że wszystkie ważne etapy zabiegu można zaplanować i dostosować indywidualnie do pacjenta. Laserowa chirurgia zaćmy zapewnia precyzję i powtarzalność nacięć rogówki, otwarcia torebki soczewki, a fragmentacja jądra soczewki pozwala na zmniejszenie energii ultradźwięków wymaganej do obróbki jądra. Dzięki temu lasery znajdują zastosowanie w trudnych przypadkach zaćmy oraz u pacjentów z zaćmą wikłającą.

Względnym przeciwskazaniem do tego typu zabiegu jest średnica źrenicy po mydriazie mniejsza niż 5 mm. Pewne cechy anatomiczne występujące u pacjentów takie, jak: głęboko osadzone oczodoły, wystający nos lub łuki brwiowe stanowią przeciwwskazanie do zabiegu. W piśmiennictwie liczba zgłaszanych powikłań jest dość niska. Ważny jest również aspekt ekonomiczny. Wysoki koszt zabiegu pozostaje barierą dla wielu ośrodków i pacjentów. FLACS to wciąż dosyć nowa technika operacyjna, której potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Do tej pory nie uzyskano spójnego konsensusu na temat korzyści i przewagi chirurgii zaćmy wspomaganej laserem femtosekundowym w stosunku do klasycznej techniki  fakoemulsyfikacji  zaćmy.

Słowa kluczowe: Operacja    usunięcia    zaćmy    wspomagana    laserem femtosekundowym,    FLACS,    laserowa    chirurgia zaćmy,    LCS,   femtolaser,    manualna fakoemulsyfikacja
Pobierz pdf:
POWRÓT