Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie  poliheksanidu  w  schorzeniach narządu  wzroku

dr  n.  med. Adam  Kabiesz

Amebowe zapalenie rogówki, schorzenie mogące trwale uszkadzać wzrok, dotyczy pacjentów w każdym wieku. Trudności w eliminacji form „przetrwalnikowych” Acanthamoeba spp. (cyst) oraz brak jednolitych standardów postępowania utrudnia odpowiednie leczenie. Największą grupę pacjentów z amebowym zapaleniem rogówki stanowią osoby młode korzystające z soczewek kontaktowych. Cysty Acantha moeba spp. potrafią przetrwać bardzo niekorzystne warunki, oczekując na odpowiedni moment do wznowienia cyklu życiowego. Udowodniono również, że dzięki endosymbiozie stają się rezerwuarem dla wielu bakterii, zapewniając im ochronę przed środkami bakteriobójczymi.

Poliheksanid to antyseptyk o szerokim spektrum działania; znalazł zastosowanie w leczeniu ran oraz zapaleniach rogówki, wywołanych przez drobnoustroje o wysokiej lekooporności. Stosuje się go również w preparatach do odkażania powierzchni stałych, narzędzi chirurgicznych, skóry, błon śluzowych oraz jam ciała w trakcie zabiegów. Dzięki właściwościom odkażającym może być bezpiecznie stosowany nawet w jednorazowych dawkach, nie indukując lekooporności, jest także dobrze tolerowany. Ma zdolność wiązania się z błonami komórkowymi bakterii, powodując ich rozpad i zapobiegając wytworzeniu biofilmu. Liczne doniesienia naukowe potwierdzają skuteczność  PHMB.

Słowa kluczowe: Poliheksametylen    biguanidu,    PHMB,    amebowe zapalenie    rogówki, gojenie    ran,    odkażanie, przeszczep    rogówki, diagnoza,    terapia
Pobierz pdf:
POWRÓT