Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Sztywne  gazoprzepuszczalne  soczewki   kontaktowe  (RGP)  –  część  I  –   charakterystyka  i  zastosowanie

mgr  Patryk  Młyniuk

mgr  Klaudia  Retkowska

lek.  Joanna  Stachura

prof.  dr  hab.  n.  med.  Bartłomiej  J.  Kałużny

Sztywne soczewki kontaktowe pojawiły się w latach czterdziestych XX wieku, kiedy po raz pierwszy wykorzystano polimetakrylan metylu do ich produkcji. Z upływem czasu zaczęto wykorzystywać materiały (o innych właściwościach powierzchniowych), które miały zwiększyć dopływ tlenu, poprawić wymianę łez oraz komfort stosowania. Jednym z nowszych materiałów do produkcji sztywnych soczewek kontaktowych jest akrylat silikonowy wzbogacony fluorem, będący rozwiązaniem problemu związanego z nadmiernym gromadzeniem się osadów na powierzchni  soczewki. Na ułożenie sztywnej soczewki kontaktowej na powierzchni oka oddziałuje wiele czynników, m.in.: średnica i grubość soczewki, środek ciężkości, ciężar właściwy, siły tarcia, współczynnik załamania oraz kształt krawędzi. Grubość soczewki ma wpływ na przepuszczalność tlenu. Ciężar właściwy w niewielkim stopniu wpływa na działanie soczewki, jednak w przypadku wysokich wad refrakcji może powodować jej decentrację. Siły tarcia oraz kształt krawędzi  oddziałują  na  poczucie  komfortu  pacjenta.

Sztywne soczewki kontaktowe mogą mieć różne konstrukcje: dwukrzywiznową, trójkrzywiznową i wielokrzywiznową. Dobór odpowiedniej konstrukcji oddziałuje na wymianę łez pod soczewką oraz na komfort pacjenta. Oprócz konstrukcji istotny jest również typ geometrii − sferyczny bądź toryczny. Można wyróżnić soczewki sferyczne, przedniotoryczne, tylnotoryczne, bitoryczne i sferyczne z toryczną strefą peryferyjną, dobierane w zależności od wady wzroku    pacjenta.    Soczewki    te    znalazły    zastosowanie w korygowaniu nieregularnego astygmatyzmu rogówkowego (w tym stożka rogówki) oraz wad sferycznych (szczególnie w przypadku afakii). Ponadto są stosowane w ortokeratologii, korekcji presbiopii oraz przez  osoby  uprawiające  sport.

Słowa kluczowe: Sztywne     soczewki     kontaktowe,     materiały, konstrukcje,    krzywizny,    toryczność
Pobierz pdf:
POWRÓT