Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Lotnik  czy  marynarz  –  kto  powinien  widzieć  lepiej?

dr  n.  med.  Wiktor  Stopyra

Szeroko pojęta komunikacja to jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnego człowieka. Komunikacja to przede wszystkim przekazywanie różnych informacji międzypersonalnych, ale także sposób przemieszczania się ludzi i transport towarów. Może odbywać się drogą lądową, morską i powietrzną. Zdobycze    techniki    sprawiły,    że    podróżujemy    szybciej i transportujemy więcej. Pozwalają na to supernowoczesne samoloty i statki. Urządzenia te kierowane są przez człowieka, który bezpośrednio odpowiada za życie i zdrowie pasażerów oraz bezpieczeństw0 samolotu czy statku. Nie ulega wątpliwości, że osoby te oprócz odpowiednich umiejętności muszą wykazać się doskonałym zdrowiem. Narząd wzroku odgrywa  tu  szczególną  rolę. W artykule przedstawiono najważniejsze kryteria okulistyczne, które musi spełniać lotnik i marynarz.

Rozpatruje się w nim przede wszystkim ostrość wzroku i pole widzenia, ale również rozpoznawanie barw, widzenie przestrzenne oraz zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie. Dodatkowo ustosunkowano się do wpływu diplopii na możliwość uzyskania licencji pilota lub zatrudnienia na statku morskim. Oparto się na Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 grudnia 2015 roku w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim oraz na Rozporządzeniu Komisji Europejskiej numer 1178/2011 z 3 listopada 2011 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne  odnoszące  się  do  załóg  w  lotnictwie  cywilnym.

Słowa kluczowe: Pilot,     marynarz,     ostrość     wzroku,     pole     widzenia, widzenie     barw
Pobierz pdf:
POWRÓT