Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Leczenie  niewydolności  rąbkowych  komórek macierzystych  –  aktualny  stan wiedzy

lek.  Dominika  Cholewa

lek.  Robert  Mazur

prof.  dr  hab.  n.  med.  Edward  Wylęgała

Niewydolność    rąbkowych   komórek    macierzystych (limbal stem cell deficiency − LSCD) to stan, w    którym    zaburzenie    funkcji    tych    komórek    prowadzi    do    przetrwałego    ubytku    nabłonka    rogówki, a w konsekwencji do zastąpienia go nabłonkiem spojówkowym. Utrata przezroczystości rogówki z tym związana prowadzi do utraty ostrości wzroku. Wyróżniamy wrodzoną i nabytą postać niewydolności rąbkowych komórek macierzystych. LSCD może być jedno- lub obustronna, a także częściowa bądź całkowita.

Jedyną skuteczną metodą leczenia tej choroby jest przeszczep rąbkowych komórek macierzystych. Obecnie wykonywane procedury chirurgiczne, wykorzystywane w leczeniu LSCD, obejmują CLAL (conjunctival limbal allograft − przeszczep tkanki rąbkowo-spojówkowej), CLET (cultivated limbal epithelial transplantation − przeszczep hodowanych in vitro komórek nabłonkowych) oraz SLET (simple limbal epithelial transplantation − przeszczep rozdrobnionej    tkanki    rogówkowo-rąbkowej).    Komórki wykorzystywane do przeszczepu mogą pochodzić od pacjenta (przeszczepy autologiczne) bądź od dawcy (przeszczepy    allogeniczne).

Opracowanie technik hodowli rąbkowych komórek macierzystych umożliwiło uzyskanie wystarczającej liczby komórek z niewielkiego fragmentu rąbka rogówki. Głównym ograniczeniem stosowania procedury CLET są względy ekonomiczne. Wysoki koszt hodowli komórek zawęża zastosowanie tej procedury do wybranych specjalistycznych ośrodków. W badaniach obserwacyjnych, zarówno prospektywnych, jak i retrospektywnych, potwierdzono skuteczność przeszczepu rąbkowych komórek macierzystych w leczeniu LSCD.

W niedawno opublikowanej metaanalizie porównano wyniki leczenia przy pomocy technik: CLAU (conjunctival limbal autografting − przeszczep autologiczny    tkanki    rąbkowo-spojówkowej),    SLET oraz CLET jednostronnego LSCD spowodowanego przede wszystkim oparzeniami chemicznymi (88%). Autorzy stwierdzili wyższą skuteczność pod względem anatomicznym i funkcjonalnym procedury przeszczepu    autologicznego    tkanki    rąbkowo-spojówkowej    CLAU    (odpowiednio    81%    oraz    74,4%)    oraz SLET    (78%;    68,6%)    względem    procedury    CLET (61,4%; 53%;).

Ze    względu    na    różnice    pomiędzy    badaniami w zakresie przedoperacyjnego stopnia zaawansowania    niewydolności    rąbkowych    komórek    macierzystych, chorób towarzyszących, liczby pacjentów, czasu obserwacji oraz braku: standaryzacji metod, substancji nośnikowych i schematu immunosupresji porównanie poszczególnych technik na podstawie dotychczas  przeprowadzonych  badań  jest  utrudnione.

Słowa kluczowe: Niewydolność     rąbkowych     komórek     macierzystych, CLET,   SLET,   CLAL,   CLAU,  przeszczep  rąbkowych komórek    macierzystych,    nabłonek    rogówki
Pobierz pdf:
POWRÓT