Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Cukrzycowy  obrzęk  plamki  –  teraźniejszość i  przyszłość  leczenia  farmakologicznego

lek.  Mariusz  Falkowski

dr  n.  med.  Anna  Bryl

dr  n.  med.  Roman  Malesiński

prof.  dr  hab.  n.  med.  Małgorzata  Mrugacz

Cukrzyca dotyczy coraz większej liczby osób na świecie. Jej powikłania stanowią ważny problem społeczny. Przewlekła hiperglikemia może doprowadzić do uszkodzenia wielu narządów, między innymi oczu. Powikłania okulistyczne to: irydopatia, niestabilna refrakcja, jaskra neowaskularna, zaćma starcza oraz retinopatia cukrzycowa i cukrzycowy obrzęk plamki.

Cukrzycowy obrzęk plamki (diabetic macular edema – DME) jest jedną z głównych przyczyn upośledzenia widzenia w przebiegu tej choroby. Pogorszenie widzenia dotyczy zazwyczaj pacjentów z długo trwającą, źle kontrolowaną cukrzycą, zarówno typu 1, jak i 2. Według American Diabetes Association (ADA) cukrzycowy obrzęk plamki występuje u 1,5–3,0% chorujących na cukrzycę. W ponad 40% dotyczy osób młodych, poniżej 45 roku życia. Głównym zagrożeniem dla chorych z DME jest spadek ostrości wzroku (często szybki), nawet do wartości 0,3−0,4, Sn – poniżej 0,75, co w wielu zawodach uniemożliwia wykonywanie pracy i normalne, aktywne życie. Obrzęk plamki może wystąpić na każdym etapie trwania choroby. Ponieważ zmiany strukturalne w plamce są w początkowym okresie trwania obrzęku odwracalne, ważne jest wczesne zastosowanie  terapii.

Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki obejmuje tradycyjnie leczenie za pomocą fotokoagulacji laserowej oraz nowoczesne metody za pomocą iniekcji doszklistkowych anty-VEGF i kortykosteroidów, które zrewolucjonizowały leczenie DME. Najważniejszym wyzwaniem w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki jest poprawa parametrów wzrokowych i    zmniejszenie    inwazyjności    leczenia    związanego z powtarzaniem iniekcji doszklistkowych. Kombinacja leczenia preparatami anty-VEGF, kortykosteroidami oraz fotokoagulacja siatkówki, może stanowić najlepszą  trategię  postępowania.

Słowa kluczowe: Cukrzyca,    retinopatia    cukrzycowa,    cukrzycowy obrzęk    plamki,    leczenie
Pobierz pdf:
POWRÓT