Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Narząd  wzroku  a  służba  w  Państwowej Straży  Pożarnej

dr  n.  med.  Wiktor  Stopyra

Państwowa Straż Pożarna to wyposażona w specjalistyczny    sprzęt    umundurowana    formacja,    która zwalcza pożary, klęski żywiołowe i inne zagrożenia lokalne. Aby wypełniać swoje zadania służbowe, strażak musi wykazać się odpowiednią sprawnością oraz zdrowiem. Stan narządu wzroku odgrywa tutaj istotną rolę. Ważna jest więc znajomość kryteriów okulistycznych, które musi spełniać kandydat do służby w  Państwowej  Straży  Pożarnej.

W artykule przedstawiono aktualne wytyczne dotyczące norm okulistycznych obowiązujących przy kwalifikowaniu pacjentów do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Rozpatrywano najważniejsze parametry okulistyczne – ostrość wzroku, pole widzenia, widzenie przestrzenne, rozpoznawanie barw oraz widzenie zmierzchowe. Oparto się na Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 października 2018 r. Wyniki przedstawiono w formie tabeli, uwzględniając, zarówno kandydatów, jak i czynnych  strażaków.

Z uwagi na charakter pracy strażacy narażeni bywają na działanie szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych czy też biologicznych. Mogą one powodować różne schorzenia, niesprawność, a nawet kalectwo. Choroby te dotyczą różnych układów, w tym także narządu wzroku. Artykuł zawiera wykaz chorób (wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r.), zarówno przedniego, jak i tylnego odcinka gałki ocznej, mających związek ze służbą w Państwowej Straży  Pożarnej.

Słowa kluczowe: Państwowa   Straż   Pożarna,   ostrość   wzroku,   pole widzenia,   zaćma
Pobierz pdf:
POWRÓT