Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Sztywne  gazoprzepuszczalne  soczewki  kontaktowe  (RGP)  – część  II  –  ocena  i  dopasowanie

mgr  Patryk  Młyniuk

mgr  Klaudia  Retkowska

lek.  Joanna  Stachura

prof.  dr  hab.  n.  med.  Bartłomiej  J.  Kałużny

Dopasowanie sztywnych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych (RGP) jest procesem wieloetapowym. Po analizie wskazań oraz przeciwskazań do noszenia soczewek kontaktowych należy zbadać refrakcję oraz ocenić przedni odcinek w lampie szczelinowej. Niezbędny jest także pomiar keratometrii i topografii rogówki z pomiarem poziomej widocznej średnicy tęczówki. Wykonanie tych wszystkich etapów pozwala na dokonanie wyboru diagnostycznej soczewki i jej parametrów, takich jak: tylna moc czołowa, promień tylnej strefy optycznej, średnica tylnej strefy optycznej, średnica całkowita, krzywizny obwodowe (z odpowiednim uniesieniem brzegu), grubość centralna i materiał, z jakiego soczewka  RGP  jest  wykonana.

Dopasowanie    prawidłowo    wybranej    sztywnej gazoprzepuszczalnej soczewki kontaktowej powinno być oceniane po 30 minutach adaptacji. Należy wziąć pod uwagę subiektywne odczucia pacjenta, statyczną ocenę dopasowania (pokrycie rogówki i przyleganie do niej) wraz z oceną obrazu fluoresceinowego w lampie szczelinowej, informującego o − prawidłowym, zbyt stromym lub zbyt płaskim dopasowaniu. Istotnym elementem są również takie czynniki dynamiczne, jak: centracja, ruchomość, stabilność oraz budowa i ruchomość powieki górnej i dolnej.

Konieczna jest weryfikacja nadrefrakcji z uwagi na możliwość utworzenia się soczewki łzowej pomiędzy rogówką a tylną powierzchnią soczewki, co może wpływać na jakość widzenia, zmieniając moc optyczną układu soczewka-film łzowy-oko. Po zakończonym procesie dopasowania należy przedstawić pacjentowi  zasady  użytkowania  takich  soczewek.

Sztywne gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe stosuje się do korekcji znacznych nieregularności rogówki wynikających z wysokich wartości astygmatyzmu rogówkowego, a także do korekcji stożka rogówki. Proces dopasowania jest wieloetapowy, a dokładność ma znaczenie dla jakości widzenia i  komfortu  użytkowania.

Słowa kluczowe: Parametry   RGP,   dopasowanie,   obraz   fluoresceinowy, nadrefrakcja,   pielęgnacja
Pobierz pdf:
POWRÓT