Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zarys   biologii   zakażenia   nowym   ludzkim koronawirusem    SARS-CoV-2 w   kontekście   okulistycznym

lek.  Katarzyna  Gontarz

lek.  Wojciech  Maruszczyk

dr  hab.  n.  med.  Mariola  Dorecka

prof.  dr  hab.  n.  med.  Ewa  Mrukwa-Kominek

Nowy ludzki koronawirus – SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) wywołał, ogłoszoną 11 marca 2020 r., pandemię choroby COVID-19 (coronavirus disease 2019). Obecnie prowadzone są intensywne prace w zakresie epidemiologii, filogenezy i biologii SARS-CoV-2. Poznana została już pełna sekwencja genetyczna nowego koronawirusa. Badania te stanowią podstawę do zrozumienia patogenezy COVID-19 oraz punkt wyjścia do badań nad lekami i szczepionką. W pracy przeanalizowano dotychczasowe doniesienia literaturowe poruszające tę tematykę, zwracając szczególną uwagę  na  kontekst  okulistyczny.

Przedstawiono mechanizm wnikania wirusa do komórki gospodarza za pośrednictwem konwertazy angiotensyny 2 (angiotensin-converting enzyme 2 − ACE2) i transbłonowej proteazy serynowej 2 (transmembrane serine protease 2 − TMPRSS2). Przeanalizowano dostępne dane literaturowe pod kątem występowania ACE2 i TMPRSS2 w narządzie wzroku. U ludzi ACE2 wykazano w spojówce, rogówce, cieczy wodnistej komory przedniej i siatkówce, a TMPRSS2 w spojówce i rogówce. W pracy przedstawiono także aktualnie podejmowaną problematykę wpływu inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora angiotensyny II typu 1 na przebieg COVID-19, uwzględniając perspektywę okulistyczną. Badania wskazują na brak w chwili obecnej dowodów na wpływ tych leków na przebieg zakażenia  SARS-CoV-2.

Na koniec omówiono główne kierunki terapeutyczne oraz doniesienia dotyczące prac nad szczepionką na COVID-19. Zwrócono również uwagę na okulistyczne skutki uboczne (retinopatia i makulopatia  chlorochinowa)  testowanych  obecnie  leków.

Słowa kluczowe: SARS-CoV-2,      COVID-19,     koronawirus,     pandemia, ACE2,  TMPRSS2, inhibitory konwertazy  angiotensyny, oko
Pobierz pdf:
POWRÓT