Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Porównanie    wyników    wartości    ciśnienia wewnątrzgałkowego   uzyskanych   za   pomocą:     bezkontaktowego   tonometru   z   analizatorem    biomechaniki   rogówki   Reicherta   –   ORA,   tonometru    aplanacyjnego   ART   i   tonometru   Schiøtza

lek.  Magdalena  Kucharczyk-Pośpiech

lek.  Kamila  Ulatowska

lek.  Marcin  Latocha

prof.  dr  hab.  n.  med.  Wojciech  Omulecki

dr  hab.  n.  med.  Michał  Wilczyński

Pobierz pdf:
POWRÓT