Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Kryteria   okulistyczne   obowiązujące posługujących   się   bronią

dr  n.  med.  Wiktor  Stopyra

Dostęp do broni w Polsce staje się coraz bardziej powszechny. Dotyczy służb mundurowych, pracowników cywilnych oraz zwykłych obywateli – amatorów, kolekcjonerów, myśliwych. Do posługiwania się bronią niezbędny jest odpowiedni stan narządu wzroku. Badanie okulistyczne musi zostać przeprowadzone wyjątkowo precyzyjnie. Istotna jest więc znajomość kryteriów okulistycznych, które musi spełniać  osoba  używająca  broni.

W artykule przedstawiono aktualne wytyczne dotyczące norm okulistycznych obowiązujących pacjentów posługujących się bronią. Rozpatrywano najważniejsze parametry okulistyczne – ostrość wzroku, pole widzenia, widzenie przestrzenne, rozpoznawanie barw oraz widzenie zmierzchowe. Oparto się na Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Porównano go z poprzednimi aktami prawnymi, tj. z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, a także z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 maja 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na  broń.  Wyniki  przedstawiono  w  formie  tabeli.

Słowa kluczowe: Broń,    ostrość    wzroku,    pole    widzenia,    widzenie przestrzenne
Pobierz pdf:
POWRÓT