Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Porażenie   akomodacji   w   ocenie   refrakcji u   dzieci   i   dorosłych

prof.  dr  hab.  n.  med.  Ewa  Mrukwa-Kominek

lek.  Anna Lorenc,  lek.  Irmina  Jastrzębska-Miazga

lek.  Aleksandra Górska,  lek.  Mateusz  Porwolik

Środki wywołujące cykloplegię oraz mydriazę stanowią jedno z podstawowych narzędzi umożliwiających pełne badanie okulistyczne. W Polsce dostęp-ne są: atropina, tropikamid oraz cyklopentolat. Są to środki antycholinergiczne oddziałujące na receptory muskarynowe zlokalizowane w mięśniu rzęskowym  i  zwieraczu  tęczówki.

Atropina jest najsilniejszym cykloplegikiem, jej działanie całkowicie ustępuje w ciągu 7−12 dni. Jest wykorzystywana w prewencji powstawania zrostów tylnych, w zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej, w badaniu refrakcji oraz w zapobieganiu progresji krótkowzroczności u dzieci. Tropikamid jest najczęściej stosowanym lekiem w celu uzyskania mydriazy, preferowanym przez osoby dorosłe, gdyż jego działanie ustępuje w ciągu 6 godzin, umożliwiając powrót do codziennych aktywności.

Lekiem o właściwościach pośrednich pomiędzy atropiną a tropikamidem jest cyklopentolat. Jego działanie ustępuje w ciągu 24 godzin, wywołuje stabilną cykloplegię, zapewnia bardziej komfortowe badanie dla pacjenta, gdyż nie powoduje odczucia pieczenia, co jest szczególnie ważne podczas badania małych dzieci. Cyklopentolat jest uważany za lek o wysokim profilu bezpieczeństwa, ilość działań niepożądanych po jego zastosowaniu jest siedmiokrotnie mniejsza w porównaniu z atropiną. Jest stosowany także jako środek rozszerzający źrenicę w leczeniu zapalenia tęczówki, zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego, zapalenia naczyniówki i błony naczyniowej oka u dorosłych. Jest lekiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne w  określonych  przypadkach.

Słowa kluczowe: Cykloplegia,    mydriaza,    tropikamid,    cyklopentolat, atropina
Pobierz pdf:
POWRÓT