Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Analiza   skuteczności   działania   kropli   do   oczu   z   ektoiną u   pacjentów  z   alergicznym   zapaleniem   spojówek

prof.  dr  hab.  n.  med.  Ewa  Mrukwa-Kominek

lek.  Wojciech  Luboń ,  lek.  Julia  Janiszewska-Salamon

lek.  Małgorzata  Luboń

Wstęp: Celem badania przeprowadzonego w przyklinicznej    poradni    okulistycznej    Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach była ocena skuteczności    działania    kropli    do    oczu    zawierających w swoim składzie ektoinę u pacjentów z objawami alergicznego  zapalenia  spojówek.

Materiały i metody: W badaniu oceniano efektywność działania, wpływ na jakość życia związaną z funkcjonowaniem narządu wzroku oraz tolerancję    ektoiny    (możliwe    działania    niepożądane) w postaci miejscowo działających kropli do oczu u pacjentów z objawami podmiotowymi i przedmiotowymi alergicznego zapalenia spojówek. Do badania włączono 30 pacjentów (60 oczu) ze zdiagnozowanym alergicznym zapaleniem spojówek, u których zastosowano krople do oczu zawierające 2% ektoinę i 0,24% kwas hialuronowy (częstotliwość dawkowania 4 razy na dzień) przez 14−21 dni. Na każdej z wizyt lekarz okulista badał pacjenta przy lampie szczelinowej, sprawdzał postęp w terapii oraz oceniał występowanie zdarzeń niepożądanych. Aby ocenić jakość życia pacjentów związaną ze wzrokiem (quality of life related to vision) przed zastosowaniem kropli i po ich podaniu, poproszono ich o wypełnianie kwestionariusza McMonnies oraz obliczano wskaźnik schorzeń powierzchni oka (ocular surface disease index − OSDI).

Wyniki: Po 14−21 dniach od zastosowania preparatu    objawy    alergicznego    zapalenia    spojówek) zmniejszyły    się,    co    wykazano    zarówno    w    przeprowadzonych kwestionariuszach OSDI (14,4% redukcji    wskaźnika),    McMonnies,    jak    i    w    badaniach podmiotowych i przedmiotowych. Zauważono zmniejszenie: zaczerwienienia spojówek o 1−2 stopnie (w pięciopunktowej skali McMonnies), obrzęku powiek, uczucia świądu i nadmiernego łzawienia oczu.

Wnioski: Ocena tolerancji i działania kropli z ektoiną była pozytywna, zanotowano bardzo małą liczbę zdarzeń niepożądanych, a terapia spowodowała wyraźną poprawę jakości życia pacjentów związaną z  funkcjonowaniem  ich  narządu  wzroku.

Słowa kluczowe: Ektoina,    choroby    alergiczne,    alergiczne    zapalenie spojówek,   OSDI,   alergia
Pobierz pdf:
POWRÓT