Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Klasyfikacja   chorób   pogranicza szklistkowo-plamkowego   w   oparciu o   optyczną   koherentną   tomografię

lek.  Aleksandra  Duchowska,  prof.  dr  hab.  n.  med.  Wojciech  Omulecki

dr  hab.  n.  med.  Michał  Wilczyński

Klasyfikacja chorób pogranicza szklistkowo-plamkowego według International Vitreomacular Traction    Study    (IVTS)    Group    została    zaproponowana w    2013    roku.    Założeniem    projektu    było    opracowanie systemu klasyfikacji, opartego na optycznej koherentnej tomografii (optical coherence tomography − OCT), następujących chorób: przylegania szklistkowo-plamkowego (vitreomacular adhesion − VMA), trakcji szklistkowo-plamkowych (vitreomacular traction − VMT) oraz pełnościennych otworów w plamce   (full-thickness   macular   hole   −   FTMH).

VMA charakteryzuje się okołodołkowym odłączeniem    ciała    szklistego    z    pozostającym    przyleganiem szklistkowo-plamkowym, bez naruszenia prawidłowej    morfologii    dołka.    Natomiast    VMT    jest rozpoznawana    przy    nieprawidłowym    tylnym    odłączeniu ciała szklistego, powikłanym zaburzeniami anatomicznymi dołka. VMA i VMT można podzielić na ogniskowe (≤ 1500 µm) i szerokie (> 1500 µm) oraz izolowane i współistniejące z chorobami plamki. FTMH to uszkodzenie dołka z przerwaniem ciągłości wszystkich warstw siatkówki. Wyróżnia się FTMH pierwotne, zapoczątkowane przez VMT oraz wtórne spowodowane przez urazy lub inne schorzenia towarzyszące (m.in.: krótkowzroczność osiową, teleangiektazje    plamkowe).    Ze    względu    na    rozmiar wyodrębniono otwory małe (≤  250 µm), średnie (> 250 µm i ≤ 400 µm) oraz duże (> 400 µm).

Ocenie  podlega  również  brak  lub  obecność  VMT. W zależności od objawów i stopnia zaawansowania zaburzeń szklistkowo-plamkowych zalecana jest obserwacja, enzymatyczna witreoliza lub leczenie chirurgiczne. W bezobjawowym VMA/VMT wskazana jest obserwacja. U tzw. objawowych chorych z ogniskową VMT (również z FTMH ≤400 µm) można zastosować witreolizę enzymatyczną. Niepowodzenie witreolizy enzymatycznej, zaawansowane stadium VMT/FTMH oraz obecność błony nasiatkówkowej stanowią wskazanie do leczenia chirurgicznego  –  pars  plana  witrektomii.

System klasyfikacji chorób pogranicza szklistkowo-plamkowego według IVTS Group stanowi użyteczne narzędzie, wykorzystywane w codziennej praktyce  lekarza  okulisty  oraz  w  badaniach  naukowych.

Słowa kluczowe: Przyleganie     szklistkowo-plamkowe,     trakcja szklistkowo-plamkowa,    pełnościenny    otwór w   plamce, tylne    odłączenie    ciała    szklistego, okryplazmina
Pobierz pdf:
POWRÓT