Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Pourazowy   zespół   ciasnoty   wewnątrzoczodołowej powikłany   czasową   ślepotą   jednooczną

dr  n.  med.  Kamil  Nelke,  lek.  Kamil  Widomski

lek.  dent.  Kacper  Pietruszka,  dr  n.  med.  Szczepan  Barnaś

Zespół ostrego oka (acute orbital compartment syndrome − AOCS) to stan patologiczny w obrębie oczodołu, w którym dochodzi do nagłego wzrostu ciśnienia w przestrzeni okołogałkowej, zwykle na skutek przebytego urazu twarzoczaszki lub zabiegu chirurgicznego. Najczęstszą bezpośrednią przyczyną jest krwiak zagałkowy. Prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe wynosi 10−22 mm Hg. Oczodół jest w stanie skompensować niewielki wzrost ciśnienia, jednak wzrost ilości płynu o ponad 7 ml wywołuje szybko narastające  ciśnienie  wewnątrzoczodołowe.

Objawy    kliniczne    krwotoku    do    oczodołu    lub obrzęku tkanek oczodołu są charakterystyczne i wiążą się z postępującym szybkim pogorszeniem widzenia, związanym z bezpośrednim uciskiem (zaburzającym ukrwienie) nerwu wzrokowego oraz wytrzeszczem i ograniczeniem ruchomości gałki ocznej. W przypadku zaniechania natychmiastowego leczenia stan  ten  prowadzi  do  trwałej  utraty  wzroku.

Nadal złotym standardem jest zabieg kantotomii bocznej z kantolizą (lateral canthotomy with cantolysis − LCC), który ratuje pacjenta przed utratą wzroku. W literaturze podaje się wskazania do zabiegu odbarczenia oczodołu: obniżenie ostrości wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe >40 mmHg, wytrzeszcz, zaburzenie ruchomości gałki ocznej, ból, brak pośredniego odruchu źrenicznego z obrzękiem na dnie oka i zaczerwienieniem spojówki (określane są  jako  „A+5P”).

Autorzy przedstawiają przypadek pacjentki z krwiakiem wewnątrzoczodołowym powstałym po zabiegu planowej rekonstrukcji dna oczodołu, będącym wtórnym powikłaniem po urazie w wyniku wypadku komunikacyjnego.    Przed    zabiegiem    pacjentka    miała przezierne ośrodki optyczne i subiektywnie dobrą ostrość  wzroku. W artykule zaprezentowano nietypowy przebieg zespołu  ostrego  oka,  jego  diagnostykę  i  leczenie.

Słowa kluczowe: Zespół    ostrego    oka,    uraz    szczękowo-twarzowy, ostre   oko,   zespół   ciasnoty   wewnątrzoczodołowej, krwiak   zagałkowy
Pobierz pdf:
POWRÓT